Skip to main content

Ehif 557.] [Otfres Newydd—-14. { Y DIWYGIWR CHWEFROR, 1882. "Fr eiẃfo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH T PARCHN. E.'AERON JONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN> D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. OYNWYSIA35. Gweinidogaeth Anghydffarfioî Oyraru............................................ 41 Y Goron Ddrain...................................................................... 47 Swper yr Arglwydd................................................................... 48 Yr •Arfsrir.'ì 0 Garu A-n y Gwelv..................................................... 52 Y Ddau Dyst........Z............*. ,. --;.. .,..,.,.-.„....,,„,,......... 55 Y Pwys o Wrando Pregethu yr Eft L,gvl J*n :' ìIk.'. ,.......<.. .. .. 57 Galluy Beibl..................„....................................................... 59 Achosion Mediwdod.................................".................................. 61 Darlleniad Cyhoeddus o'r Beibl...............^.................................. 65 Oriel y Ser.......................................................................... 66 Nodion Misol— Mri. Bright a Chamberlain yn Birmingham ............................. 69 Mr. Bright ar Sefj'llfa yr Iwerddon.................................. 69 Yn Troi yn ol Amheuon ac Ofnau y Rhj'ddfrj'dwyr.........;........... 69 Pleidia yRhyddid a Ddyogela Ryddid, ac nid y Rhyddid a Ddinystria Ryddid............................................................................. 69 Nad Gweinyddiaeth Gladstone sydd yn Gyfrîfol am Sefyllfa Pethau yn yr Iwerddon...........J................................................... 69 Mr. Chamberláin yn Dynoethi Cwynioa y Toriaid...................... 70 Cyfarfod y Meistri yn Dublin.................................................. 70 Archdaiacon Crawford.......................................................... 70 Y Weinyddiaeth vn Parotoi ar Gyfer Agoriad y Senedd............ 70 YClôture .........*............................................................. 70 Mri. Gladstone a'i Fab yn y Metropolitan Tabernacle............... 71 Cyfarfod Yinadáwol Griffith John............................................ 71 Ei Apel Difrifol at jrr Eglwysi dros y Genadaeth......................... 72 Yr Hybarch Phillip Griffiths, o'r Alltwen..............4,„............... 72 Y Parch. Griffith Jîees, o'r Nelson.......................V.............. 72 Crynodeb Enwadol........................................................... 73 Coleg Annibÿaol y Bala....................................................... 75 Y Gof-golofn...................................................................... 76 LLANELLI : ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAÜGHAN-STREET. FBIS PEDAIR CEINIOG.