Skip to main content

Rhif 556.] v |Cyfres Newydd-13. Y DIWYGIWR. IONAWR, 1882- "Fr eiddo Ceesar i Ceesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH T FAHCHN. E- AERON JONES, CASTELLNEWYDD-EMLYN , D.AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWPALAR. CYNWYSIAD. Y Pàreh.Griflrth John, China......;........,;.................................. 5 Rhaio Gwynion Crefyddol y Dyddiau Hyn................................... 9 Fy Myẁyd a'm Gweinidogaeth..................................................... 14;, Camrau Cychwŷnol Bywyd Crefyddol......................................... 17 Y Ddau Dyst.................................................i-...................... 21 Bardponiaeth— Jonah i'r Môr........................................................................ 21 Crwydd—-Claddedigaeth Moses................................................ 24 Yinadawiad Cenadwr ..;,...................................................... 26 Adoìygiad y Wasg ...;............................................................... 26 Adgofion amyPárch. W, Griftlth, Caergybi......„......................... 27. óriely Ser............,..,..;..,................................................. 28 Llythyr o Ganolbarth Alfrica............ ,.................................. 81 Nöbion Misoi.— BIWyddynNewydd Dda..........................."......................... 83 Ysbryd Aflórrydd a Gwrthswỳddogol yr Oesyn Wladol...............„ 83 Sefyllfa vr Iẁerddon.................................................,*......, 34 Yn Grefyddol eto........,.......................................................'84 Yn Eijlwys.y Wladwriaeth.;.,.......................................... 34 Esgob Mîiitehesteryn codi Gwrthgláwdd idào .„,,..,................ 85 Yr Enẁadau YmneUlduol :........'................................................ 35 Yr Atìgen am Dywalltiad Helaeth o Ysbryd Duw ................... 35 Yrwyrhnos Weddi vhNecbreu v Flwvrtdyn.....................,ẁ....... 86 Yr Yradrech i DaluDyled ein Háddoidai ..„................................ 86 DadgyayHtìad a Dndwaddoìiad.................................... ..„....... 36 Espgob Divërpool,.....'............................................................36 Eglwys yr Alban............................................................ 86 Yrodrechyn Mhlaid Sobrwydd .................'.-............................. 37 Crynodeb Enwadot............................................................. 37 Arholiad Atbrofay Bala.................................................... 39 YGòf-golofn............................,.......................................... 40 LLANELLI: AE.GRAFFWYD GAN B. R REES, VAÜGHAN-STREET. PRI8 PEDAIR CEINIOG.