Skip to main content

B mhM Ehif 555.] [Cyfres Newydd—12. Y DIWYGIWR. RHAGFYR, 1881- "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eicldo Duw i Dduw." DAÎf OLYGIAETH Y PAUCHN. » E. AERO N JONES> CASTELLNEWYDD-EM LYN, D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD. Hanes Rhyddid Crefyddol ynLloegr ............„.............................. 357 Y Bregeth yn y Gwasanaerh Crefyddol...............,.......................... 364 Y Diwedd .......,.„,....,......................'........................................ 368 Jephthah................................................................,.............. 374 At'" Un o'ch Darllenwyr "...............„..„.„,.„...„„„......;............. 377 Bakddoniaeth~ 41 Ìír-Frysia'r fíwn a Gredo "................................................. 377 Y Llyn Llonj'dd Hwyrddydd Haf .„......„.„..„..„....„„.„„.......... 377 Nodioh Misol— Dr.Mellor...................,........................... .........;.................... 37« Hughes, Penmain......i.......................................................... 378 Farr, Aberdar ............:......,...............;..................„„„........... 378 Ystadegaeth Liverpool a Brystë.....................'___..................... 378 DadgysyHtiad.............,.„....'..........................................! ...... 379 Yí Ynys Werdd .„...,.„„......................................................... 379 MesurTir Lloegr, Scotland, a Chymru ....;...>,.,«.„...................... 379 .Dyled Addoldai éîn Henwad yn Ngbymm................................. 379 Y Gòf-gplofîí— - Y Parch. T. J. Evans, Betîiesda, Brynmawr.......*..........„............. 380 Ceynodeb Snwadol— - Cyfarfod ChWarterel Seisnig Sir Benfro...........___......„............ 380 Cyfarfod Cenadol Sir.Benfro ..........„.......„„„,.„....„..„„„„„,,„ 381 Cyfarfòd Chwàrterol Cyfnndeb Uchaf Sir Gaerfyrddin „............ 881 Çyfarfod ChwarterolCierédigion......................*......................... 382 Cỳfundeb Dwyreiniol Morganwg ....."..„.................................... ,382 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. B. REES, , YAÜGRAN-STREET. f FRIS PEDAIB, CEÜÎIOG.