Skip to main content

11- //?l !}(UkHa <Hr Bijif 550.] [Oyfres ÎIewydd—7. Y DIWYGIWR. GORPHENHAF, 1881. "Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'reiddo Duw i Ddww." DAN «LYGIAETH X FARCHN. E.AERON JONES,CASTELLNEWYDD-EMLYN, ., A • D, AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD, Bod yn Gymeradwy ganddoEf..........................................,......- ,. 197 Fy Mywyd a'm Gweinidogaeth....,............................................... 200 Galwad Abraham a'i Ffydd................,.......................................... 205 A oeaPerygl ?...................................,........................................ 206 EdwardMiall.......................................„................................... 208 Oriely Ser................................................................................ 215 YnMhlitbyBlodau..................................................................... 216 Enwogîon Gynt...........................„............................................... 217 Gwaitb Oenadol y Pareh. GrifBth John a'i Gydlafurwf r yn Hankow am y flwvddyn 1880 ... ................«.................................,;.... 219 Llythyro Gânolbarth Affriça................................................ ..... 220 Barddoniaeth—- Y'Stafell Ddirgel____................ „........£,.......,;...........,...,„... 221 Adolygiad y Wasg..............................,...,.,..;......,.....„,............... 222 ÎSblHON MlSOL— - ' Y Cyfieithad Dîwygiedig o'r TestamenfcNewydd........................... 223 Adgvfieithu y Beibl i'r Gymraeg.,............................................. 224 Jubiìi vr Undeb Cynulleidfaol...................,............................. 224 Tàlu Öyled Addoldai yr Enwad.............................................. 225 Cyfodi Cyflogau Gweinidogion yr Enwad...................,............... 225 Yr Undeb Cvmreig................................................................. 225 Y Senedd wêdi Tagu.......................,..„,................,...........;.... 226 Crynódeb Enwadol— ; Libanus, Craig y Berthlwyd.....................................................• 226 Cyfarfod Chwarterol Gedeon, Penîro.....'..........................-------- 226 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog.............................................. 227 Y GoFrGOLOFN— # M.rs. Bowen,, Cwmdulas, Troedrhiwdalar .„...„....................... 227 Mrs. Gwenllian Herberti Brynamân ..."............,..,....................... 228 LLÀNELLI: ARGRAFFWYD GAN B, R. REES, VAUGHAN-STREET., £BÌS FEDAIR CEINIOG. R <\