Skip to main content

[Cyfres Newydd—6 Y mWYGIWR r MEHEFIN, 1881. 'Fr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." • . DAN OLYGIAETH V PASOHN, E.AERON JONES,CASTELLNEWYDD-EMLYN> A ■ D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAD, Tri Gallu Amddiffynol yr Eglwys .............,...............;................. 165 YTri Chedyrn Puritanaidd ...............................„........................ 171 Llythyrau at yr Ymofynydd Pryderus.......................................... 174 Pregeth..................................................................................... 176 Iarll Beaconsfield.............................................;....................... 178 Enwogion Gynt..................................................... ..................... 183 Baeddoniaeth— " , Pryddest Goffadwriaethol i'r diweddar Barchedig Henry Davies, Bethania, Llanon, Sir Gaerfyrddin.......................................;... 185 Gwaith Cenadol y Parch. Griffith John a'i Gydiafnfwyr yn Hanfeow amyflwyddyn 1880................................................................ 187 Coleg Cerddorol i Gymru............................;............................... 189 Crtnodeb Enwadol— Tabor, Maesycwmwr............................................................... 190 Soar, Mpestég...............'........................................................ 190 Mount Stuart, Caerdydd.......................................................... 190 Brynseion, Dowlais....................r.......................;....,............... 191 Cyfàrfod Chwarterol Mynwy i........,...................................... 191 CyfarfodChwarterol Undeb Gorllewinol Morganwg..................... 192 Cyîùndeb üchaf Sir Gaerfyrddin.............................................. 192 NODIÖN MlSOL— Marwolaeth íarll Beaconsfìeld................................................... 193 Edward Miall................................•••..........—.•..................... 194 Iarll Shaftesbury "yn Fab 80 Mlwydd ".................................... 194 Bradlaugh a'r Senedd-----....---------.............—...,.......--------:.,.- 195 Mesur Tirvr Iwerddon...........................-— -...................... 19ä Mr. Henry'Richard a'n Rhyfeloedd Trefèdigaethoi............ .....-----195 Mr. Pease a Masnach yr Op'ium................................................. 195 Ail-ddarílehiad Mesur Mr. J. Roberts i gau Tafurndai Cymru ar y Sabbatb.....................................:.,.................................... 195 UchelwyliauMaí....................................................;............... 195 ■ LLANELLI: ARG&AFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PBJS PEDAIR CEHi lOÖ.