Skip to main content

j Ehif 548.] [Cyfres Newydd—5. Y ÜIWYGIWR MAI, 1881. "Yr eiddo Ccesar i Gcesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PABCHN. E.AERON JONES,CASTELLNEWYDD-EMLYN, { D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHIWDALAR. CYNWYSIAI». Cyfryngwriaeth Crist................................................................. 133 Y Tri ChedyrntPuritanaidd........'.................................................. 138 YrEpistolat Piiilemon............................................................... 142 i Ismael..............................................................;....................... 145 \ Llytbyrau at yr Ymofynydd Pryderus.......................................... 149 ( Babddoniaeth— ) Bedd Newydd Joseph.................................,............................ 151 \ Yr Ynys Werdd....................................................................... 153 j S Congî y Cynghor...................................................................... 156 ) ) Nodion Mison— ) f Marwolaeth-Syr Charles Reed.................................................. 159 ( / Cadair yr Undeb Cvnulleidfaol am 1882.............;....,...................160 ( Heddwch â'rBoers................................ -.............................. 160 ' Candahar a'r Llywodraeth........................................................ 161 ( YBudget............................................................................. 161 < Mesur Tir yr Ynys Werdd..................................................... 161 ( Bradlaugh eto...........................-............................................. 161 larll Beaconsfield yn glaf......................................................... 161 Gwaith Cenadoì y Parch. Griffith John a'i Gydlafurwyr yn Hankow am y flwyddyn 1880......„.......................".....v........................... 162 Adolygiady Ẅasg..................................."...............«............... 163 Crynodeb' Énwadol...............................................'....................... 164 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN-STREET. PBIS PEDAIR CEINIOG. í