Skip to main content

■■' ii i' !f f' <* ■<%>^ «JÇL*~*$F Eiiif 544.] ICyfres Newydd-t-1. o^3'=H5?CL"^>- Y DIWYGIWE. IONAWR, 1881. eSŸr eiddo Ccesar i Gcesar, a'r eiddoDuw i Dduw" DAX OLYGIAETH Y PARCHîí. E.AERON JONES,CÄSTELLNEWYDD-EMLYN> D. AVAN GRIFFITH, TROEDRHÌWDALAR. CYíîWTSIAD Y Parcb. E. Herber Evans, Caernàrfon............................................. 5 Anerchiad at Aelodau yr Eglwysi Cynulleidfaol yn Nghymru ............ 6 Darlîen yn Brlcdol ..................................................................... 12 Marwolaeth y Saint.............................................................. 14 Rhieni a Rhyddid Crefyddol eu Plaut.............................................. 18 Llvthvrau at yr Ymofynydd Pryderus............................................. 21 Dỳdd'Calan.................................................................................. 24 Congl y Cynghor........................................................................ 26 Baeddoniaeth— Genedigaeth Crist.............................................*.........*.'.. 30 Canmlwyddiant yr Ysgol Sabbathol......................................... 30 YGornant................................................................. 30 Nodion Misol.....................................•..........•......••.............. 31 Cbînoded Enwadol— Castellnewydd Emlyn........................................................... 36 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog..........................................36 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VA.UGHÀN-STÄEET. • PRIS PEDAER CEINIOGr. !(?.