Skip to main content

Y DIWYGIWÄ. GORPHENHAF, 1880. Mumò Ijé m %xmf wx Ìtfngìŵ §u.t %xmwdí] GAN Y PARCH. R. EYANS, TROEDYBHIW. [Darllenwyd y Papyr hwn yn Ngbyfarfod Chwarterol Cyfundeb Gogleddol Morganwg, yr hwn agynaliwydyn Bethesda, Merthyr, Hyd. 28ain, 1879. Yr ysgrifenydd ynanig eydd gyfrifol amy syuiadaa sydd ynddo.] Mae cryn lawer o son am deisenod yn y Beibl,*ond ychydig o ysgrifenu sydd wedi bod arnynt. Dywedir am Ephraim ei fod " fel teisen heb ei throi." Yr oedd Ephraim o ddefnydd da yn wreiddiol, ond fe'i spwyl- iwyd ef drwy driniaeth anmhriodol. Ac fel hyn y gwnaed :—Granwyd ef a'i frawd Manasseh yn yr Aifft. Pan oedd Jacob, eu taid, yn nesu i gy- ffîniau'r byd tragywyddol, ei lygaid yn pylu, a'i nerth yn pallu, " Bu wedi y pethau hyn ddywedyd o un wrth Joseph, Wele, y mae dy dad yn glaf. Ao efe a gymerth ei ddau fab gydag ef, Manasseh ac Ephraim, at ei dad i gael ei fendith ef." Y mae yr hen wr yn eu cofleidio a'u cusanu yn anwyl. A " dywedodd Israel hefyd wrth Joseph, Ni feddyliais weled dy wyneb; eto, wele, parodd Duw i mi weled dy had hefyd." Fel pe dywed- asai efe—Tybiais unwaith na chawswn weled dy wyneb di byth yn y cnawd, ond dyma fi wedi cael y pleser o weled dy had. " A Joseph a'u tynodd hwynt allan oddiwrth ei liniau ef, ao a ymgrymodd i lawr ar ei wyneb." Yna y mae yn cymeryd ei feibion yn ol at eu taid i dderbyn ei feudith ef. Oymerodd Manasseh yn ei law aswy ao Ephraim yn ei law ddeheu tuag at ei dad, fel y byddai i'w law ddeheu ef gael ei rhoddi yn sicr ar ben y cynfab, a'r aswy ar ben yr ieueng-fab. " Ac Israel a estyn- odd ei law ddeheu, ac a'i gosododd ar ben Ephraim (a hwn oedd yr ieuengaf), a'i law aswy ar ben Manasseh : gan gyfarwyddo ei^ddwylaw trwy wybod, canys Manasseh oedd y cynfab." " Pan welodd Joseph osod o'i dad ei law ddeheu ar ben Ephraim, bu anfoddlawn ganddo ; ac efe a ddaliodd law ei dad i'w symud hi oddiar ben Ephraim ar ben Manasseh. Dywedodd Joseph hefyd wrth ei dad, Nid felly, fy nhad, canys dyma y cynfab; gosod dy law ddeheu ar ei ben ef. A'i dad a omeddodd, ac a ddywedodd, Mi a wn, fy mab, mi a wn: bydd hwn hefyd yn bobl, a mawr fydd hwn hefyd; ond yn wir ei frawd ieuengafifydd, mwy nag ef, a'i had ef fydd yn lluaws o genedloedd. Ac efe a'u bendithiodd hwynt yny dydd hwnWi gau ddywedyd, Ynot ti y J?endithia Israel, gan ddywedyd, Qwuaed