Skip to main content

Y DIWYGIWR. MST, 1878. § %m\\x fefgìrìwL GAN Y PARCH. J. DAVTES, IETWEN. [Traddodwyd yr Anerchiad canlynol yn Ngbynadledd y Gymanfa Dde-orllewÌHol, yr hon a gynaliwyd yn Ffynonbedr, Mehefin oed a'í 6ed, 1878, ac argreffir ef ar gais y Gynadledd. -Gol.] Gwna y testyn hwn ddwyn ein sylw at deulu—trefn a osodwyd gan Dduw at barhau yr hil ddynol ar y ddaear, ae yn ol yr hon y mae dynion i fyw yn y byd; trefn ag sjdd yn naturiol yn haeddu ein sylw. Cynygiwyd dulloedd ereill heblaw yr un teuluaidd o drefnu dynion, ond nid aethant yn helaeth nac yn aroeol yn y byd, ac nid oeddynt yn gallu rhoddi bodd- lonrwydd i'r rhan fwyaf o bobl. Y fath oedd cyffrediniad gwragedd a meddianau, sef bod gwlad heb i wr fod iddo ei wraig ei hun, a gwraigheb fod iddi ei gwr ei hun ; ac na byddai meddianau teuluaidd a phersonol, ond bod pob peth yn eiddo i bawb, a dim yn eiddo personol i neb. Can- molir y drefn hon yn fawr gan rai, ond ni bu yn dyb na threfh Iwydd- ianus, ac y mae yn sicr na bydd y fath agwedd ar wledydd yn 11 wyddianus, am ei bod yn groes i ordinhad Duw. Ni chaniata efe hir barhad a Hwyddiant i ddim ag a groesa ei ddeddfau a'i osodiadau ef. Yn y deng air deddf, dengys Duw fod gan y "cymydog " ei eiddo ei hun—ei wraig, ei fab a'i ferch, ei was a!i forwyn, ei ych a'i asyn, a'i faes, a llawer o bethau ereill, ac nid yw neb i chwenych dim o'r pethau sydd yn eiddo^ iddo.* Gwna gofal, treín, diwydrwydd, a deheurwydd, sefyllfa teuluoedd yn Uwyddianus, a hardd, a dedwydd. Y mae hyn i gyd yn ddymunol iawn ; ond y mae un peih eto mewn teulu ag sydd yn rhagori ar y cyfan, & üyny yw crefyäd. Y mae hon yn benaf peth mewn teuiu, ac nid oes dim arall, er yn dda ynddo ei hun, a wna i fyny y golled a ddaw oddi- wrth ei diffyg mewn teulu. Cawn ymofyn yn— !• PA FATH DEULU YW TüULTJ OBEFYDDOIì, A PHA BBTD J GELLIB OALW TÍ^U TW DBTTLTJ CBBFYDDOL ? Y mae y teulu hwnw yn grefyddol ag y mae ganddo ffydd yn Nuw. " Bydded genych ffydd yn Nuw " (Maro xi. 22). " Yr ynfyâ a ddywed- odd yn ei galon, nid oes un Duw." Cred yn Nuw yw y Bylfaen £awr ar yr hon y gorphwys yr hóú adeilad grefyddol. " Ehaid i'r rnai sydd ya f * Cynabyddäi Lycurgus yn Sçarta deuluaeth pobl ei wlad, er^go»odj) hono rai pethaujû aj(ílant cytfredinol, ond edrychai i ,M, .....j - —,„, „„u «..^i ar blant mewn teuluoedd yn fwy fel meddiànt y Uywódr- aethnameddianteurhieni.