Skip to main content

Y DIWYGIWR MEHEFIN, 1877. IuMIi j) §mì]. §♦ ^ẃits, ||Ì0riaIìt §eiiir0. Am 7 o'r glocli, Mawrth 28aiu, 1877, pregethodd y Parchedigion J. Stepheua, Llwynyr- liwrdd, a J. W. Pugh, Abergwaen; ac am 1 o'r gloch y dydd canlynol, dechreuodd cyfarfodydd neillduol y Jubili. Dechreuwyd gan y Parch. J. G., Treldraeth ; a phregeth- odd y Parch. S. Evans, Hebron, oddiar Actau xxvi. 22. Yua ymffurfiwyd yu gyfarfod cyhoeidus; etholwyd y Parch. J. Jones, Trecyrn, Arberiglor Llanglwydwen, i'r gadair, yr hwn, wedi anerchiad pwrpasol, a alwodd ar Mr. W. Howell, Pantygog, i gyflwyno yr anrheg, yr hyn a wnaeth gyda choffhau rhai adgofion dyddorol iawn. Darllenodd y Parch. S. Evans, Hebron, gyfres y tanysgrifiadau, yr hon a ddaugosai fod Annibynwyr, Esgobaethwyr, Methodistiaid, a Bedyddwyr wedi cyfranu. Yna darlleuwyd penilìion a gyfansoddasai y Parch. J. Ll. James, Moreton-in-the-Marsh, ar gyfer yr amgylchiad. Wedi hyny, cyüwynodd y Parch. C. Guion, Milford, gopi o'r Speaher's Commentary yu saith cyfrol hardd, i Mr. Davies, dros weinidogion y Cyfundeb Seisuig; a gwnaeth y Parch. L. James, Sardis, sylwadau i'r un pwrpas. Wedi hyny, darlleuodd y Parch. D. Batemau, Rhosycaerau, Anerchiad oddiwrth y cyfundeb Gymreig, a darllenodd Mr. Davies 11. UO, U WlCll^ UUUU O. XAUW<JU, JLlClgdl M. 1\1U UCUU uuu pcuwai U WC1U1UU£1UIJ y Uj'iUUUCU wedi methu bod yn breseaol; ac yr oedd y capel yn rhy fychan i gynwys y tyrfaoedd a ddaethant yn nghyd. Ychydig yw nifer y gweision a anrhydeddir gan y Meistr à gweiu- idogacth o 50 mlyncdd, a phan y gwna hyny, mae yn iawn i ui ogoncddu Duw yuddynt. Wele yn canlyn y bregeth a'r papyrau: — PREGETH Y JUBILI. {Gan y Parch. Simon Evans, Ilebron.) Byldai yn dda iawn genyf pe buasai un o gyfoedíon Mr. Davios yma heddyw i bregethu ar yr achlysur dyddorol hwn. t Ond ar ei gais, nis gallwn wrthod gwneud a allwn ar fyr eiriau. Y mae 50 mlynedd o lafar gweinidogaethol a bugeiliol yn y cylchoedd hyn yn hir i edrych yn ol arnynt. Nis gwn fod yn y Beibl hanes un cyfarfod o fath hwn ; oud y mae genym ddywediad un a edrychai yn ol ar ryw 25 neu 30 mlynedd o lafur, peryglon, a llwyddiant gweinidogaethol, a gaiíì fod yn arw}rdd-air i'r ychydig sylwadau a wnaf yn awr. Megys y gogoneddodd eglwysi