Skip to main content

Y DIWYGIWR. HYDREF, 1875. UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. Cadeirydd—Parch. T. EEES, D.D., Abertawe. YSGRIFENYDDION i Y PARCIL W' L M0RRIS> Pontypridd. ìsgrifenyddion— -j ^ pARCH QWEN EyANS, Llanbrynmair. Trysorydd—T. WILLIAMS, Ysw., Y.H., Goitre, Merthyr Tydfil. Cynaliwyd pedwerydd cyfarfod yr Undeb yn Nhreffynon, Awst y 3ydd, 4ydd, a'r 5ed. Dysgwylid gyda ehryn bryder am y cyfarfod hwn, ac ni chafodd dymuniadau y mwyaf aiddgar eu siomi. Teimlid o'r dechreu fod yr Arglwydd yn anrhydeddu y cyfarfodydd â'i hyfryd bresenoldeb, a diau i'r canoedd ddychwelyd wedi cael eu llwyr fendithio. Daeth torf fawr o weinidogion a lleygwyr yn nghyd ; ac yr oedd pob enwad yn y dref a'r cymydogaethau wedi gwneuthur darpariadau cyflawn a manwl er croesawi y dyeithriaid. Wele restr o'r gweinidogion, y diaconiaid, ac ereill oeddynt yn bresenol fel cynrychiolwyr :— Gweinidogìon,—Parchn. Dr. Rees, Abertawe; W. Rees, D.D., Caerlleon ; W. Griffith, Caer- gybi; R. Thomas, Bala; D. Roberts, Gwrecsam; W. Morgan, Caerfyrddin; Proff. Morris, Aberhonddu ; E. T. Davies, Abergele; Simon Evans, Hebron ; J. H. Hughes (Ieuan o Leyn); rhaiadr; David Evans, Porthcawl; D. Williams, Seion; I. Jones, Rhos; W. Williams, Borth; B. Jones, Trawsfynydd; Job Miles, Aberystwyth; L. Jones, Ty'nycoed; R. Row- lands, Llansamlet; J. A. Roberts, Rhiwbryfdir: J." Leŵis, Birmingham; R. R. Jones, Cana, Mon; W. Nicholson, Groeswen; J. Foulkes, Tyddewi; H. Davies, Moriah, Aman; P. W. Hough, Llanarmon; J. C. Evans, Gilfach Goch; R. S. Williams, Bethesda; Proff. 01iver, M.A., Aberhonddu; J. C. Jones, Penygroes; T. Roberts, Wyddgrug ; L. Roberts, Tairygrisiau; J. Rowlands, Beaumaris ; J. Davies, Amwy^iig; J. Joues, Llaugiwc; W. Gnffiths, New Mar- ket; J. Thomas, Liverpool; W. Lloyd, Caergj'bi; W. I. Morris, Pontypridd; W. Roberts, Uverpool; J. Morris, Llangollen; P. Howells, Ffestiniog; W. Thomas, Whitland ; T. Johns, Llanelli; Proff. Rowlands, B.A., Aberhonddu; E. Roberts, Coedpoeth; D. G. Evans, Pen- rhyndeudraeth; E. Hughes, Blaenllechau; Z. Mather, Ffestiniog; J. Jones. Abermaw ; E. 37