Skip to main content

Y DIWYGIWR: YN CTNWYS DUWINYDDIAETH, êMaìrgìẁia*l&, §HẀÌr0îtiró|r, ADOLYGIADAU, HANESION CARTREFOL A THRAMOR &c. Pan JTawdd Gweinidogion yr Annibynwyr. OYFEOL XXXIX. LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAN STREET. 1874.