Skip to main content

Y DIWYGIWE. RHA6FYR, 1871. " Ystfriwch, Apostol ac Archoffeiriad eiu cyffes ni, Crist Iesu." GAN Y PABOH. B, W. ROBERTS, YST&ADGYNIiAIS. Aeweinir dyn i ddyryswch am y grefydd Gristionogol os na thelir sylw digonol i natnr ac ansawdd person a swyddau Crist Iesu. Fel y gwyddoch fod yn rhaid i bob cyfundrefn o grefydd gael proffwyd ac offeiriad; y naill i ddadgan ewyllys Duw, a'r llall i weini mewn pethau cysegredig. Moses oedd broffwyd yr Hen Destament, ac Aaron oedd yr offeiriad. Pan fu Moses farw, dilynwyd ef gan y proffwydi, ac Aaron gan ei feibion. Yn awr, mae y gyfundrefh Foesenaidd wedi ei dyddimu, ond mae'r ddwy swydd yn aros—yn yr un Person o dan yr oruchwyliaeth newydd. " Ystyr- iwch Apostol ac Archoffeiriad ein cyffes ni." " Apostol"—cenad Duw i ddadleu ei achos gyda ni; ac "Archoffeiriad"—i ddadleu ein hachos ninau gyda Duw. Efe ydyw "Apostol Duw," i fynegu ei ewyllys i ni; a'n "Harchoffeiriad ninau," i weini mewn pethau a berthyn i Dduw, i wneud cymod dros ein pechodau. Y DDYLEDSWYDD BWYSIG A WESGHB AB BAWB STDD YN CLYWED AM ÖBIST Iesu—" Ystyriwch." Tyliodd rhaifoâ y gair "yntyriwch" yngolygu ŷydd, ymddiried, a hyder yn Nghrüt. Ond tebycach mai cymhelliad ydyw i astudrwydd meddwl a dwys fyfyrdod ar berson a swyddau Orist, er mwyn deall ac amgyffred yn iawn pwy ydyw Iesu Orist, beth ydyw ei swyddau, a beth ddaw trwyddo i ninau. Yr oedd cynifer o'r Hebreaid mor "hwyrdrwm euclustiau, yn fabanod mewn* synwyr, yn hoffach o laeth nag o fwyd cryf." A bwyd cryf ydyw ystyried, meddwl, myfyrio, pwyso, a chwilio i urddas ysbrydol person a swyddau lesu Gh-ist—dim modd bod yn sound, sefydlog, a didroi yn ol oddiwrtho heb hyny. " Ystyriwch." Tyhẁdi millfoi y gair " ystyriwch " yn golygu rhagorfreintiau yr eglwys èfengylaidd ragor y seremoniol. Yr oedd y grefydd Iuddewig mor ddwyfol a'r grefydd efengylaidd. Yr un oedd ei Hawdwr; ond crefydd dywell iawn ydoedd—cysgod oedd pobpeth ynddi—gostus ,iawn i'w chynal, dra- fferthus iawn i'w hymarferu, gyfyng iawn ei therfynau, fydol iawn yn ei 45