Skip to main content

T DIWYGIWR, TAOHWEDD, 1869. ZXÌ&ÌS0XXKtt1$. ÖAN IOAN PEDR, BALA. Un o'r pleser.au rawyaf rhesyraol a fedd dyn yw adrodd Fw gyd- greadur yr hyn y byddo wedi ei feddwL, ei ddarganfod, a'i weled. Y duedd hoa sydd yn peri fod cymaintoawyddarfechgyn Cymru i ysgrifenu ya ddibaid i'r cyfnodolioa. Y mae rhai yn cwyno arnynt am hya, ond aid drwg i gyd yw yr arferiad ; oblegyd, o siarad llawer, dyma y ífordd fwyaf ddiniwed, ac y mae yn gam at yr hya sydd well, sef siarad synwyr. Y pleser gwrthgyferr byaioi i'r uchod yw clywed aeu ddarlien ffrwyth myfyrdodau ereill, ac aid hawdd peaderfyau pa uu yw y mwyaf. Fe ddylai fod pleser y gwraudawr ya llawer mwy nag eiddo y llefarwr, a phleser y darllenydd yn rhagori ar eiddo yr ysgrifenydd, cyn y bydd yr ymdràfod ya fuddiol. Os^dygwydd iddi droi allan felly yn yr amgylchiad presenol, fe fydd yr ysgrifenydd yn eithaf boddlawn. Nis gall y pwac fod yn well, oad yn y cyffredin, y mae yn anhawsdra i ymdria yn deilwng ar bwnc yn gyfartal i'w ragoroldeb. Y mae cerddoriaeth yn dra theilwng o sylw ar sail ei dylanwad ar feddwl dyn, a'i Ue yn y gwasanaeth dwyfol. Nid yn unig y mae yn ffynonell pleser diysbydd, ond y mae ei dylanwad yn coethi y meddwl, ac yn tyneru y galon. Y mae fel celfyddyd yn derchafu dyn, ac fel cyfrwng mawl yn ei nefoleiddio. Nis gellir,; gan hyny, dalu gormod o sylw i holl gylch y gelfyddyd hon> ac i «gwyddorion y wyddor ar yr hon y mae yn seiliedig. Cynyrchir poblswn gan fan ddirgryniadau yn yr awyr. Pa gorff bynag íÿddo ya cychwyn y swn—telyn, orgau, udgorn, neu y llais dynol—^rhaid iddo wneud hyny drwy fyned o dan gyfregŵ 21