Skip to main content

Y DIWYGIWE. GORPHENHAF, 1869. -------*>------- GAN Y PARCBL B WILLIAMS, CANAAN. Oellir crynhoi prif fíeithìau "bywyd Mr. Hughes i ychydig lineH- au. Ganwyd ef yn nghymydogaeth Capel Evan, swydd (faerfyr- 4din, Chwef. 8, 1800. Derbyniwyd ef yn aelod eglwysig yn yr un lle gan y diweddar Barch. Morgan Jones, Trelech, _pan yn ddwy ar bymtheg oed. Bu am rai blynyddau yn derbyn addysg arddarparol i'r weinidogaeth gyda Dr. Phillips, Neuaddlwyd. Urddwyd ef yn y Maendy, swydd Forganwg, yn 1824. Llafur- iodd yno am naw mlynedd. Derbyniodd alwad unfrydol gan eg- lwys Bethania, Dowlaia, yn niwedd 1833, a -bu yn gweinidog- aethu yn y lle hiwnw hyd o fewn chwe mlynedd i'w farwolaeth. Rhoddodd yr eglwys i fyny yn 1863, a goçphenodd eiyrfa ddaearol Ebrill 8, 1869, yn 69 mlwydd oed. Bu fel'ly yn y weinidogaeth gyhoeddus yn agos i ddeugain mlynedd. Nid ©edd dim ò'r cyn- hyrfus a'r dyeithrol yn ei fywyd. Ni wybu beth oedd profedig- aethau llymion ar un llaw, ac ni iynodwyd «i dymhor a Uwydd- iant digyfielyb ar y llaw arall. Bywyd gwastad, llyfn, ac un- flurf a arweiniodd. Magwyd ef mewn llanerch dawel; treuliodd flynyddoedd ei efrydiaeth mewn gwlad ddîgynhwrf; dèohTeuoddei weinidogaeth mewn bro heddychol, ac ni phrofodd dwrw a hel- yntion y byd yn wirioneddol nes myned i DdowMs. Ac oni ímasai fod teithi arbenig y<n nodweddu ei feddwl, ni fuasaä wedi gadael enw mor beraidd ,a dylanwad mor iachus ar ei gyd- nabod a'i geraint. Cyflawnodd ei weinidogaeth dan anfanteiaion ìled bwysig. ■Gwael oedd ei iechyd fynychaf Nid ydym yn gwybod fawa: o? i3