Skip to main content

Y DIWYGIWR. MEHEFIN, 1869, ------#•----- GAN Y PARCH. T. DAVIES, LLANEIiLI. " A'r rhai hyn a ant i gosbedigaeth dragywyddol.—Mat. xxv. 46. Mae y testyn yn cyfeirio at dynged dragywyddol y rhai a fyddant ar law aswy y Barnwr yn nydd y farn ddiweddaf. Y pryd hwnw bydd y meirw wedi eu codi, yr holl genedloedd wedi eu cydgasglu ger bron y Barnwr; y llyfrau wedi eu hagor, y farn wedi eistedd, y dyrfa fawr wedi ei gwahanu yn ddwy ran, y naill ran ar dde- heulaw y Barnwr a'r llall ar e^aswy, ao am y rhai a fyddant ar '• yr a&wy " y dywedir yn y testyn, '* A'r rhai hyn a ant i gosb- edigaeth dragyẁyddol." " Cosbedigaeth dragywyddol! " Pa athrawiaeth mor oloadwy y gall y meddwl dynol fyfyrio arni J Mae arnaf 4dychryn rhag i mi allu siarad na meddwl am dani gydachalon gyfan; canya gall y pregethwr pan yn ei dysgü, os nad yw yn sicr o'i iechydwriaeth, fod yn dysgu ei ddedfryd dragywyddol ei hun, Ao os ydyw y pregethwr drwy ras yn sicr o'i iechydwriaeth ei hun, pa fodd y gali ei dysgu am ereill pan yn cofìo geiriau ein Hargjwydd, ** Canys eang yw y porth, a Uydan yw y ffordd, sydd yn arwain i ddystryw; a llawer yw y rhai sydd yn myned í mewn trwyddi I Ond os ydyw yr athrawiaeth hon yn y Beibl, nid oes gau y pregethẅr ddim dewisiad yn y pwno, hyd y nod pe byddai yn cynoeddi ei ddedfryd ei hun a'r holl gynulleidfa. . . / Cynygiaf ychydig o nodiadau yn y drefn ganìynol i—r- I. Naîtjr cosbediöaetbc y 00l4*EDiaiON, Ni rydd y Beibl un awgrym am leoldeb nffern; oiiâ dywe4 Bardd Seisnig am dani— &í •* 1% rolls beyond tba prooîncts of Wwrcy." A dengys y Beibl, gan nadpa le mae y diriogaetb dywell, drnenus.