Skip to main content

T DIWYGIWR MÀWRTH, 1869. «iẁfo s áẅ&fc OAN Y PARCH. J. DAYIES, GLANDWR. " Mi a gedwais y ffydd."—2 Tim. iv. 7.* Oapodd llawer bethau da i'w meddiant unwaith, ond a ddarfu eu colli drachefn a ffaelu eu cadw. Cawsant feddianau helaeth, ond collasant hwynt eilwaith; a chafodd ereill bethau da yn eu hym- ddiried, ond a aethant ar goll o'u gafael. Cafodd rhai y grefydd Gristionogol, "y ffydd," sef y pethau Cristionogol y mae dynion i'w credu, a'r petham y gwna Crist- * Cafodd y sylwadau cantynol eu traddodi yn Llwýnyrhwrdd & Threlech, ar Sabbath, Tach. 4, 1855, ar yr achlysur o t'arwolaeth y Parch. Evan Jones, gynt o Drelech, ac wedi hyny o Whiteshill wrth Stroud, yn sir Gaerloew. Mab ydoedd i'r diweddar Barch. Morgan Jones^relech, a bu farw Mehefin 20, 1855, yn 54 oed. Y mae papyr wrth laẃ a ysgrifenWyd ganddo ef ei hun, rhan o'r hwn a ysgrif- enwyd ganddo yn Lladin—Lladin ysgolaìg ieuanc mae yn wir—a rhan yn Seisneg, sydd yn rhoi crynodeb o'i hanes boreuol. " Fê'm ganwyd (meddai) ar ddiwedd gauaf y flwyddj'n 1801. Fe'm derbŷniwyd i'r eglwys ac i'r cymundeb yn y Neu- addlwyd, gan T. Phillìps, ary dydd cjrntaf o Fai, yn nghjrd a John Phillips (ot Drewen wedi hyny, mae yn debygol), John Dav.ies (yr ysgrifenydd), Evan James, Elizabéth Lewis, Grace Phillips, Elizabeth Phillips, John Taeliwr, Mary James, Parcybedw, a Mary Davies, Bargoed, eill dwyoedd 'yn forwynion. Dechreuais bregethu yn Gymraeg yh yr.ysgoldj', Awst 16, 1817, am 5 o'r gloch y prydnawn, Mat. i. 21; yn Seisneg yn yr un lle, Ëbrill 2, 1818, am 11. y boreu, Gen, xlv. 24." Nid yw blwyddyn ei dderbÿniad i aelodaeth_a cbymùndeb yn eglwys y Neuadd- lwj'd wedi ei henwi ganddo yn y papj'r uchod, er hjTriy rhaid mai yn 1815 neu 1816 y derbjTiiwyd ef. Nid oes genym sicrwydd pa un. Yn Hydref y flwyddyn 1821, aeth o-r Neuaddlwyd i athrofa Caerfyrddin, y pryd hwnw dan ofal y Parch. David Peter a D. Jones. Yn y.flWyddyn 18SÍ&