Skip to main content

Bhif. 384.] [Cyfres Newydd—21. Y DIWYGIWR. MEDI, 1867. "Yr eiddo Ceesar i Caesar, a'r eiddo Duw i Dduw." CYNWYSIAD. Gwyrthiau eia Hiachawdwr ......... 257 Y Beibl a Gwyddoniaeth............... 263 Llais Cy.fiawnder a.Thrugaredd...... 266 Peter Williamson........................ 270 Angeu a'r Cwymp........................ 274 Y Parch. Thomas Binney ............ 276 CltYNODEB ENWAUOL— Cyfarfod Chwarterol Undeb Gor- "llewinpl Morganwg............'...... 278 Cyfarf od Chwarterol Tynygwndwn, ,*Ceredigion.....'......................... 279 Aîl-agoriad Elim, Cwmdar............ 279 Cwmbran Isaf, Mynwy............ 279 Soar, Casteiìnedd..................... 280 Priodasau a Marwolaethau............ 280 Marwolaeth a Chladdedigaeth " y Parch. W. Griffitbs, Llanhiran... 281 Cofiant Charies Pi-ice, Waenlwyd... 282 Byr Gofiant Richard Bichards...... 283 Marwolaeth Crist /...................... 284 Dymuniad fy Mam___.'.:............. 284 Hanesion Brödorol a Thrainor...... 285 AmrywiaethaU' ....................«...... 287 Ägoriad Capél'Cadle, ger Abertawe 288 Y Meddwl ...;:............................ 288 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC. PRIS PEDAIR CEINIOG.