Skip to main content

^^"c^^/^^ Hhif. 377.] [C YFRES*NEWYDD—14. Y DIWYGIWR CHWEFROE, 1867. "Yr eiddo Csesar i Caesar, a'r eiddo Duw i Dduw." CYNWYSIAD. Y Cystudd Mawr a'r Gogoniant Maẅr ....................................34 Gwrthgiliwr at Wrthgilwyr ......... 40 Gwir Grefvdd ........................... 47 DahielMedi.............................. 52 -Acenion Cydymdeimlad............... "55 Adolÿgiadau .............................. 66 CltYIÎODBB ENWADOIi— ,'Cyfarfod Calan Maesyrhaf, Cas- "tëllnedd .'.................-............. 67 Aiîoriad Bethesda, Britoh Ferry ... 57 Trefriw—Jubili Ebenezer ............ 57 Aberyscir................................. 58 Capel Newydd Park-road, Iiver- pool....................................... 58 Priodasau a Marwolaethau. 58 Cyflwvniad Tysteb i'r Parch. P. Grilfiths, Alltweh..................... 58 Llangynidr.........i..w..;....»........ 60 China......................;..,....'......... 61 Hanesion Brodorol a Thramor .....'. 63 LLANEÌLÎ: ARGRAFFWYD GAN B, R. REES;ỳ HEOL-Y-PARC PRIS PEDAIR CEIHÍOG.