Skip to main content

*%> m 376.] * ~ ~*^, Ge^J^M [CyFBES NEWYDD—18. Y DIWYGIWR. IOÌíAWH, 1867, "Yr eiddo Caesar i Ceesar, a'r eiddo Duw i Ddnw." CYNWYS1AD. Cyfiawnhad .............................. Àîn Addoli ..........................-. GwirGrefýdn* ........................... Daleuau o'r Graig ...................... Anerchiad Priodasol..................... Merch.y Bugail........................... PrydJoudeb yn, Moddion Gras ...... Gofyniad...............~................ The Bag of Pearis .;................... Ilanes Cymanfaoedd yr Annibyn- Crynoi>kb Enwadox— ^Cyforfod cbwartëròl undeb dẁy- - rciuiol Morganwg ........«..... 12 16 18 19 21 22 22 23 23 Cyforfod.chwarterol Mynwy...... 23 Cyfaitfod chwarterola cheuadol Cilceiúa ...^..„í—«...w.„.«... 24 Chrfarfod.chwartÿwl Bryuberian 24 Llaaharan.a Threoes ................ 24 Wyddgrug......;------................ 2ä Bethel, LJantrisant.................... 23 Môunt Stuart, Caerdydd___,..— :25, -Addoldai.newyddiongan yr Anni- byn9ryr.Cymreig.yn LÍverpooi ' 28 Priogasau â 'Marwoläethaa............'.' Sìt Taith vn achos y Mudiad Dau can ■ Mlwvddoi...............___i.„...... 28 Llytiiy* o Affrica ..„................... 29 Hanesion Brodorol a Thramor ...... 32 p LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES> HEOL-Y-PARG PRIS PEDAIR CEINIOG.