Skip to main content

Ehif. 373.] Y DIWYGIWR. HYDEEF, 1866. "Yr eiddo Ceesar i Csesar, a'r eiddo Duw i Dduw." CYNWYSIAD. Bethau dyrys Duwinyddiaetb ...... 289 Hiraeth am Grist........................ 301 Gorsedd Gras.......................... 304 Undeb Crefyddol........................ 305 •Cymhorthyr Efrydydd............... 308 Goiyniad ...........;..................... 310 Adolygiad................................. 310 Pryddest ar Grist yn marehogaeth í Jerusalem........................... 311 Ceynodeb Enwadol— Cyfarfod chwarterol Mynwy...... 312 Çyfarfod chwarterol Brycheipiog 313 Urddiad yn Trofedrhiwdaíar ...... 313 Elim, Cwmbrán. ^fSh.............313 Llaneurwg............................. 313 Mynyddbach...........................314 Casllwchwr........................... 314 Seion, Abercanaid..........";.......... 314 Maesyrhaf, Castellnedd ............314 Cy manfaoedd Liver pool a Birken - head...............................;..., -315 Anerchiad ymadawol i'w gydwlad- wyr yn îîghymru gan Morris Roberts, Bemsen..................... 316 LLANBLLI: ARQRAF£WYI) GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC. iPRIS PEDAIR CEINIOG.