Skip to main content

Ehif. 371.] [Cyfres Newydd—8. Y DIWYGIWR. AWST, 1866, "Yr eiddo Caesar i Csesar, a'r eiddo Duw i Dduw." CYNWYSiAD. Perthynas Anian ag Iesu ............225 Pethau Byw ac Olwynion Eseciel... 229 Peehod Gwreiddiol ..................... 233 YCorffDynol .......................... 237 Dalenau o'r Graig........................ 240 Deigryn Hiraeth ........................ 243 Cymhorth vr Etìydydd............... 244 I'r Ysgol Sabbathol..................... 246 Gwersi Myfyrwyr y Weinidogaeth 247 Adolvgiadaû .............................. 248 Gofyniadau.............................. 248 Deigrynyr Edifeiriol.................. 248 Crtnodeb Enwadol— CvmanfaMynwy..................... 249 tfrddiad................................. 249 Jerusalem, Penbre..................... 249 Hirwaen—Urddiad .................. 249 Hebron, Clydach ..................... 250 Saìem, Merthyr........................ 250 Priodasau a Marwolaethau............ 250 Marwolaeth y Parch. Moses Ellis, Mynyddisìwyn...................... 250 Marwolaeth Mr. John 01iver, LJan- fj'nj'dd................................... 251 Cofiant D. Francis, ger Llanybri ... 253 David Morgan, gynt o Cilrhew, ger Narberth............í................. 253 Hanesion Brodorol a Thramor ...... 255 Amrywiaethau— Y Pellebyr Trydanol .................. 256 Y Geri Marwol........... .'.............. 256 Coelgrefvdd ............................. 256 Deddf Pittacus........................... 256 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARG. PRIS PEDAIR CEINIOG.