Skip to main content

Rhif. 369.] [ÇYFRES NeWYDD—t6 it ' : ■', MEHEFM, 1866, '' Yr eiddo Csesar i Caesar, a'r eiddo Duw i Däaw." CYNWYSIAD. Meddiant Cythreulig.................. 161 Haint yr Anifeiliaid .................. 168 Cymhorth yr Efrydydd............... 175 Gwrthgiliwr at y Gwrthgilwyr...... 17« YCorffDynol........................... 1«1 Églurhad Ysgrythyrol,............;.;.. 185 Adolygiad.................................. 185 Mŷfÿrdodau gwely cystudd ......... 186 Crynodeb EîíwADot,— Cyfarfod Chwarterol Undeb Gor- llewinol Morganẅg*......:...;.... 186 •Gymanfa -Bryste ..................... 186 ' Utddiad ......................„./.:,, : Ebenezer, Trealaw.......^...<,....;. Bethësda, Llangunog* .......Yv.. 1.*.£ Urddiad.....,v....v;.;.,vv,v.vv..777^r Priodasau a Ifarwoíaethaú.........„~ Gymdeithas y sCaflelí Seisnijg yn Nghÿmru ;„;.v..\;...........„;„.:.;• Llythýr o China ,.„.„..........., ; ,,.,,„ Neýiand ........V.........„..„...........V Llacharn.............„...„................ Cyfarfod filynyddol y Feîbl Gym- deithas