Skip to main content

Rhjf. 368.] [Çyfrés ÎÍeẅydd—5. Y DIWYGIWR MAI,im <'<yr: eiddo Csesar i Csesar, a'r. «iddo J&w :iz1bduw*P.. CYNWYSIAD. Anerchiad i Fyfyrwyr ý Bala .;..x 129 Halogedig ofersaia.....................140 JBoaoIáeth Duw...,....................... 144 Çyüihorthyr Efrrdydd......:..,;..,.^-. 145;.j Y Corff Bynol ...,...'.................... 147 Brehinoedd" Ahghöröiredíg.".r......... 150 Eglurhadau Ysgryfcbyrol.»............. 152 Ceynodeb Enwadol— Soar, Aberdar ........................ 153 Berea,Biaena» ........;............... 153 Cyfarfod Cbwa#téroI Sìt Abèsteifi'- $53» Cyfarfod Chwarterol Sir Benfro 154 Cýfarf od ChwaçfcerolBrychòiniog 154 Gurnos .........tw...rt........«.,... 164 - Soar, líaesteg ...,...•,..,............. 154»îj: Priodasau ...;.f........................... 154? Elytbyr 0 Chinâ ..........>............. 155 Hanesiou brodorol a thramor......... 160 LLA«LLÎ: "" ' ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC. -..„." PRIS PEDAIR CEINIOG.