Skip to main content

Rhif. 367.] [Oyfres EBEILL, 1866. !Yr eiddo Caesar i Cassar, a'r eiddo Duw i Dduw." CŸNWYSIAD. Chwiliwchî yr Tsgrythy rau............ 97 „ Cymhortb yr Efrydydd ....;.......... 101 jMlysrwydd y Pedair Efengyl ...... 104 JJalenau o'r Graig'............*.-........... 108 Çjoesawiad..............,.,:............... 112 *Bíeninoedd Anghororiedig.,.......... 112 Gofyniadau ac Ätŵion ;............... 113 Diwj'drwydd..........-,>..............;... 115 AdolygiadaU ..................:.;......... 115 Crynodeb' ENWÀDOIt— Cyfarfòdchwarterol sir Gaeìt- J íyrddin........................... 116 Cyfarfod chwarterol undeb gor- JlejẁaoLMgrganwg,............... 118 PÌBgàb, Uaridysilio ..,............... 118 * Adulam,Mertbÿr Tydfil............118 Silo, MaeategA^,....................... 119 Mynyddìslwynr .>.:.................... 11£ Priodasau a Marwolaethau ............ 120 Byr Goŵint ...................í.......:T1 120 OurCollegtíEeports..................... 121 Pedair Miliwri o Gaethion............124J Hanesion brodorol a thramor......... 126 Athrofa Annibynol y Balá ....%»......128 LLANELLI: ' / ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC. PRIS PEDAIR CEINIOG.