Skip to main content

CSF^ Ehip 350.] [Pris 4e. DIWYGIWR. TACHWEDP, 1864. " YR ËIDDO C>€SAR IC/ESAR, A'R EIDDO DUW I DDUW " T <DT? Traethodau,— Breuddwydion........................ 321 Dr. Livingstone yn Bath ......... 327 Arfaeth Duw ..."..................... 331 FyNbadafyMara ............... 333 Boreugodi '........................... 336 Y Cysgadur.......................... 338 A^jUyjTgiadau ......................... 341 BaRDDONIAETH,— Pryddest ar y Mynydd............ 343 Coffadwriaeth........................ 344 Hanesion Cartrefol,— Cyfarfod Chwarterol sir Gaer- fyrddin.............................. 345 Cyfarfod Chwarterol Mynwy ... 345 Cyfarfod Chwarterol Brvcliíein- 'iog.........................." ........ 345 Heu Gapel Llanvbri a Bethesda 345 Drefnewydd......"..................... 346 Casllwchwr........................... 346 SUoam,,Cefncribwr ............... 346 Ebenezèr, Caeruarfon ............ 346 1 3 2AB. Ebenezer, Glantaf.................. 346 Urddiad.............................. 346 Priodasau a Marwolaetb.au ...... 347 Bvr-gofiant William Thomas, "Gelli................................. 348 Hanesion Brodorol a Thramor... 349 Amrywiaethau,— Cymdeithas Rhyddhad Crefydd 351 DocCaerdydd..........»............ 351 Cwmpemi y Great Western...... 351 Dr. Campbell........................ 351 Pendefìgion Cyfoethog............ 351 Cotwm ........,........................ 352 Frogmore.............................. 352 Cvf undrefn Banting............... 352 Priodas................................. 352 Y Feibl Gymdeithas ............... 352 Ateb ì bwrpas........................ 352 Caercystenyn ........................ 352 Pa fòdd i wneud y defnydd goreu o leoedd addoliad......... 352 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-ÍARC; Ac *r werth gan HUGHES A BUTEER, ST. MARTIN LE GRAND, EEUNDAIN, A PUGHE, TITHEBABN-ST., LLTNEEEIFIAD.