Skip to main content

Rhif 348.] r° - / [Pbis 4c. DIWYGIWR. MEDI, 1864. YR EIDDO C/ESAR I C/ESAR, A'R EIDDO DUW I DDUW Y (DTîîWirSEAlD. TrAJSTHODAU,— Swyddogaeth Eglwysig, ac Un.-% . deb Eglwysi Cynulleidfaol aẂ' gilydd, yn gvson a'n Rhyddffl 257 T Fugeiliaeth Èglwysig.......... 261 Y Priodoldeb oymdrechu i ffurfio. Gobeith-luoedd yn ein gwlad, yn nghyd a rhai Cyfarwydd-^^ iadau er cyrhaedd yr aincan mewn golwg...................., 266 Dysgyblaeth Eglẁysig............ 268 Anianaeth.............................. 271 Y Parch. Thos. Thomas, Affrica 272 Y ddwv ochr i'r Ddalen............ 273- Prydlondeb........................... 274 Adooliad Teuluaidd.............. 277 Bárddoniaeth,— Englynion...........................-.277 Llinellau ar farwolaeth William a Thomas, dan blentyn John a ■"*-••■'" Mary Smith, Wallace Newydd 277 Deuddeg Englvn ar vr «n testyn 277 Dyddy Farn .......*.........^... 278 Hanésion Cartrefol,— Cymanfa Mynwy................-., 279 ^^-íTîíìîí Cyfarfod chwarterol sir Gaer- fyrddin.............................. 279 Tabernacî, Abergwaun............. 279 Capel Nonni........................... 280 Cwrdd undeb canu Henllan a'r cylchoedd......................... 280 Soar, Castellnedd ............'.t?... 280 Hebron................................ 280 Gibeon, Taibach..................... 280 Hen Gapel, Llanybri. a Bethesda 280 Ebenezer, Eglwys Cymun...... 281 Cyfarfod chwarterol undeb dwy- reiniol Morganwg............... 281 Priodasau a Marwolaethau ...... 282 Y'ddiweddar Mrs. Ellis^ Myn- yddislwyn .........'W.ÌS........ 283 Byr-gofiant Mrs. Thomas, Ynys- gau, ger Ffynon.Títf.........^. 284 Hanesion Brodorol a Thrainẁ... 286 AmRYWIAETHAU,—^* ' Deddftru Seneddol......■........... 288 Penderfyniadau a gweithred- iadau................................. 288 Dr. Livingstone..................... 288 Ehediad Colomen .................. 288 :\ AjfiGRAFFWYD GAN'B^R. REES, IHiOL-Y-PARC; Ac n werth gao HUGl ..V S^_ BUTÌER, 8T. MARTIN I,B GRAND, I.I.UNDÀIN,* A'pÙG^^ITHSbABN^ST^ LEKNLEEiriAD. , \