Skip to main content

Ehif 347.] [Peis 4c. DIWYGIWR. AWST, 1864. "YR EIDDO C/ESAR I C/ESAR, A'R EIDDO DUW I DDUW" * (BYSfWMSASÛ). TllAETHODAU,— Dy sgy blaeth Eglwysig............ 225 Dirywiad mewn Crefydd......... 228 Y Moddion goreui enill ein Dyn- ion Cyhoeddus, ac yn enwedig Gweihidogion yr Eîengyl, ì íbleidio yr achos dirwestol...... 231 Yr Iawn Etifedd..................... 235 ColegCaerfyrddina Dr. Nicholas 239 Cam arfer ä iawn arfer Myglys. 241 Adolygiadau........................ 256 Barddoniaeth,— Galargan ar farwolaeth y Parch. E..fiowlands, Ebenezer, Pont- ypool................................. 247 Peroriaeth........................... 248 Hanesion Cartrefol,— Cyfarfod chwarterol y rhan Gym- reigosir Benfro.................. 249 Cyfarfod chwarterol undeb Gor- llewinol Morganwg ............ 249 Cyfarfod Chwarterol Mynwy ... 249 Capel îíewy dd tlany bri, a Smyr- na .................................... 249 Agoriad Canaan, Abertawe ...... 250 Moria, Rumni........................ 250 Treherbert........................... 250 Cyfarfod Sefj^dliad ............... 250 Sefydliad Gweinidog............... 250 Soar a Jerüsàlem, Ffllnt ......... 251 Priodasau a Marwolaethau ...... 251 Y ddiweddar Mrs. Ellis, Myn- yddislwyn ....................... 252 Han'esion Brpdorol a Thramor... 253 Amrywiaethau,— Yr Esgob Du........................ 255 Menyw a phump owyr............ 256 LLANELLI: ARGRAFPWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC; Ae ar werth gan HUGHES A BUTJLER, ST. MARTIN L,E GRAND, LLUNDAIN, A PUGHE, TITHEBABN-ST., IXYNIXBrFLAD.