Skip to main content

Ehif 34Ô.] * [Peis 4c. DIWYGIWR. MEHEFINT, 1864. "YR EIDDOC/ESAR IOESAR, A'R EIDDO DUW I DDUW ¥ ©TTSfWTrS-îA©. Traethodau,— fewyddogaeth Eglwysig, ac IJndeb Eglwysi Cynulleidfaol a'u Gijtpld, yn Gysona'u Bhyddid ......¥..161 Dameg Ef rau y Maes a Dîar- ddcliatl Eglwysig.................. 166 Yr Haul .............................. 170 Anianaeth.............................. 175 Congl ýr Esboniwr.................. 176 Yr Iawn Etifedd..................... 179 Barddoniaeth,— Duw...................................v 181 Peroriaeth ..........,................183 Hanesion Cartrefol,— Agoriad y Gurnos .......'........... 184 Beuìah, Ëglwysnewydd......... 184 Sŵon, Maestég....................» 184 Bethesda, Britou Ferry............ 184 Tabernacl, Abergwaun............ 184 Moriah Anian........................ 184 Jerusalem, Penbre.................. 184 Priodasau a Marwolaethau ...... 185 Y Cymdeithasau..................... 188 Hanesion Brodorol a Thramor... 189 Amrywiaethau,— Dygwyddiad truenus............... 190 Llofruddiaeth Cenadwr............ 190 Atafaelu gwelyau am Dreth Eglwys ....,.........................190 Dr. Colenso........................... 190 Ffeithiau a Ffigyrau............... 191 Hirhoedledd mewn tylotdy...... 191 Badau Bywyd........................ 191 Ymfudiaeth........................... 191 Trechu cybydd..................... 192 Adolygiadau........................ 192_ LLANELLJ: ÀRGRAFFWÝD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARe; Ac ar werth jçan HUGHES A BUTLER, ST. MARTIN LE GRAND, LLUNDAIN, A PUGHJB, TITHEBARN-ST., LLYNLLEmAI).