Skip to main content

Kmp 344.] [Pbis 4c. DIWYGIWR. MAI, 1864. 'YREIDDOO/ESAR IC/ESAR, A'R EIDDO DUWIODUW" Y (STHWYSIAIO). Traethodau,— Geirwiredd Llyfrau Moses ...... 129 Deddf Goddefiad^.................. 137 Yr Iawn Etifedd..................... 143 Conglyr Esboniwr.................. 146 Nefoedd newydd a Daear new- ydd ................................. 150 Rhif a Chyfraniadau yr Anni- bynwyr.............................. 151 Adolygiadau ........................ 152 Barddoniaeth,— Cydnabyddiaethi John James... 152 Y Plentyn Amddifad............... 153 Englyn......*..........■.............. 153 Hanesion Cartrefoi^— Cyfarfod chwarterol sir Benfro 154 Cyfarfod^chwarterol Morgánwg 154 Cyfarfod Carmel, Cendl......... 154 Salem, Trelyn........................ 155 Soar, Dyffryn Crawnon............ 155 Cyfarfodydd Cenadol ............ 155 Capel ÎJewydd, Llanybri, a Smyrna ........................... 155 Berea, Blaenau ..................... 155 Cymanfa Bristol..................... 155 Priodasau a Marwolaethau...... 155 Hanesion Brodorol a Thramor... 157 Amrywiaethau,— Dygwyddiad galarus............... 159 Iwerddon.............................. 159 Protestaniaeth yn Ffrainc ...... 159 Dr. Guthrie........................... 159 Y Presbyteriaíd yn Lloegr ...... 159 &c, &c Crogi Dynion........................* 160 LLÀNELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC; Acarwerthgut HÜGHES A BUTLER, ST. MARTIN LE GBAND, LLUNDAIN, A PÜGHB, TITHEBABN-ST., LLYNL£EIFIAD.