Skip to main content

Ehif 343.] [Pris 4c. EBBILL, 1864, YR EIDDO C/ESAR ICäSAR, A'fî EIDDO DUW 1 DOUW ¥ ettfl'MA-®- Traethodau,— Barrabas .............................. 97 Cyfiawnhad........................... 103 Dechreuad a ehynydd yr ysgol- ion Sabbathol, o Èbenezer, Poptypool, i'r Ýarteg ......... 105 Anianaeth ........................... 109 Congl yr Esboniwr,......».......,,. 110 Yr Iawn Etifedd..................... 112 Urdd Ysgol i Gymru............... 115 Y Cymanfaoedd..................... 117 Briwsion.............................. 118 Adolygiad ........................... 119 ' Bauddosiaeth,— Iachawdwriaeth..................... 119 Hanesion Cartrefol,— Mountain Ash..,,...,................ 121 Aberaeron ....................,...... 121 Penarth,ger Caerdydd,............ 121 Mordaith Paul i Bufain .......... 122 Nazareth, Pontyeates ,.,„,.....*... 122 Priodasau a Marwolaethau v..., .122 Byr-gofiant John Davies, Wera- ddu................................. 124 Y Dreth Eglwys yn Ystradgyn- lais ............,..............'...... 125 Hanesion Brodorol a Thramor... 126 Amrywiaethau,— Ymweliad Garibaldi a Lloegr ... 128 Pellebvr rhwng Ewrop ac Arae- riea" .................,............... 128 &c, &c LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC; Ac ar werth gan HTJGHES A BUTEEB, ST. MARTIN EE GRAND, LEUNDAIN, A PÜGHE, TITHEBARN-ST., LEYNLLEirlAD. U: