Skip to main content

Ehip 342.] [Pris 4c. MAEWTH, 1864. Y,R EIDOO O/ESAR I C/ESAR, A'R EIDDO D«W I DDUW" £ (BîaWIgUB. ,- Tbaethodau,— Y Bregeth ar y Mynydd......... 65 Pregeth.............................. 6*9 Llythyr o Affrica .................. 73 Dechreuad a ehynydd yr ysgol- ion Sabbathol, o Ebenezer, Pontypool, i'r Ýarteg ......... 75 Cystadíeuaeth......................... 80 Congl yr Esboniwr.................. 81 Cyfarfod Chwarterol sir Benfro a'r Gymanfa .................... 83 Trysorfa Goffadwriaethöl yr An- nibynwyr........................... 85 Adolygiad........................... 86 Gofyniadau........................... 86 Babdbgniaeth,— YNos ................................. 87 Pebobiaeth........................ 88 Hanesion Cabtbeeol,— Cvfarföd Chwarterol sir G&er- fyrddin........................... «9 Cyfarfod Chwarterol Brych- einiog .............................. 89 Cyfarfod Chwarterol Mon ...... 89 Priodasau a Marwolaethau ...... 90 Cofiant Mrs. Owen, Merthyr ... 90 Cydraddoldeb Crefyddol ......... 93 Hanesion Brodorol a Thramor... 94 Seion, Abercanaid.................. 96 LLANELLI: ARGRAFFWYD GANB. R. REES, HEÖL-T-PARC; Acarwerth san HÜGHES A BÜTÎ,ER,13T. MABÎÎN £E GÄAîn>, XXtrNDAlH, A PTJGHE, TrrâBBABlí-ST., ÌI.ÎÎtt.l-BIFIAD.