Skip to main content

Y DIWYGIWR. Rhif. ÔOO.] MEDI, 1860. [Cyf. XXV. Y DIWYGIAD CREFYDDOL YN AMERICA. GAN Y PARCH. J. REES, CANAAN. (Parhad or Rhifyn diweddaf.) Mewn cyfarfod arall, dywedodd boneddwr,—" Wythnos i heddyw yr oedd- wn ymayn y cyfarfod, a chlywais gais yn cael ei ddarllen ar i chwi weddio am ddychweliad dau blentyn i weddw—mab a merch ; adwaenwn' y teulu. Canlynwyd darlleniad y cais gan weddi oddiwrth bregethwr, yr hwn oedd mor daer, fel y teimlais yn fy enaid fy hun y byddai y weddi yn sicr o gael ei hateb. Pan aethum adref, cefais ferch y weddw yn fy nhŷ ; gwahoddais hi i'r cyfarfod gweddi yn yr hwyr, â'r hyn y cydsyniodd." " Pa le y mae eich brawd?'' ebe fi. " Nis gwn," ebe hi—ceisiais ganchjò ddyfod i'r cyfarfod gweddi heno gyda mi, ond efe a omeddodd. Nis g\£i pale y mae : ond lled debyg gyda'i bleser arferol." " Ni a aethomi'r cyfarfod gweddi; acyn mhen ychydig fynudau, daeth y brawd i mewn, a cbyrnerodd ei eisteddle. Effeithiwyd nior ddwys ar y brawd a'r chwaeryn y cyfarfod hwn, fel y penderfynasant ddyfod drachefn. Daethant y nos ganlynol: ac yno penderfynodd mab y weddw fyned adref a dechreu addoliad teuluaidd; ac y mae y mab a'r ferch hyny yn awr yn gorfoleddu yn ngras maddeüol yr Árglwydd.'' Yn yr un cyfarfod cododd person arall i fyny, ac a ddywedodd, iddo ych- ydig amser*yn ol, gyflwyno achos boneddiges Babyddol, yr hon a ddaethai i'r cyfarfod o gywreinrwydd yn unig, ond iddi glywed pethau tra yno, na chlywodd erioed o'r blaen ; ac a ddywedodd, y teimlasai yn dra diolchgar, os buasid yn gweddio drosfci. Yr oedd ei phryder mor fawr, fel y methai gysgu—nid oedd ganddi un sail ei bod ỳn Gristion ; ond ymawyddai yn fawr am fod. Yn awr, yr wyf wedi dyfod ymai geisio genych i ymuno â ni mewn dielchgarwch i Dduw am ddychwelyd y foneddiges Babyddol hon. Y mae yn gorfoleddu yn yr ymwybyddiaeth fod ei phechodau wedi eumaddeu. A phan ofynais iddi ar bwy y pwysai am iechydwriaeth, hi a ddywedodd,— " Nid oes genyf un ymddiried mewn cyffesu, dim ymddiried yn yr eglw^s— yn Nghrist yn unig yr wyf yn ymddiried—trwyddo ef yr wyf yn gobërŵio cael fy nghyfiawnhau." ^Jg Mewn cyfarfodíarall, cododd gŵr ieuanc trwsiadas i fyny yn y pen peílaf i'rystafell, a chyda theimlad mawr efe addywedMd,—4< Fy mrodyr ! yrẃyf 3'n sefyll o'ch blaen yn gof-golofn o drugareddÄ daioni rhyfeddol Duw. Ddoe, ceisiwydgenych weddio droswyf; heddyw, yr wyf yn dyfod i ymuno â chwi mewn mawl i'r Hwn sydd yn achub pechaduriaid trwy ei ras. Yr wyf yn sefyll yma i fynegu i chwi fod yr Arglwydd wedi rhoddi cân newydd 0 foliant yn fy ngeuau. Yr wyf yn ei foli a'm holl galon am yr hyn a wnaeth. efe i mi. O ! y fath bechadur dall, colledig, a hunan-gyfiawn oeddwn dim 0I1d dau ddiwrnod yn ol, pan ddaethum gyntafi'r cyfarfod gweddi. Yrwyf 33