Skip to main content

Rhif. 133. Y DIWYGIWR. AWST, 1846. YR ORYMDAITH NEFOL. Cyf. XL QAN Y PARCH. R. PRYCE, CWMLLYNFELL. Esay xxxv, 8—10.—" Yna y bydd pnf-ffordd, a ffordd ; a ffordd santaidd y gelwir hi: yr hal- ogedii» nid â ar hyd-ddi; canys hi a fydd i'r rhai hyny : a rodio y ffordd, pe byddent yn- fydion, ni chyfeiliornant. Ni bydd yno lew, a bwystfil gormesol ni ddring iddi, ac nis ceir yno ; eithr y rhai gwaredol arodiantyno. A gwaredigion yr Arglwydfl a ddychwelant, ac a ddeuant i Sion â chaniadau, ac â lla^enydd tragywyddol ar eu pen: goddiweddant lawen- ydd a hyfrydwch, a chystudd a galar a ffy ymaith." Fe allai f.id y geiriau yma yn cyfeirio yn Uythyrenol at ddyddiau Hezeciah brenin Isruel, yn enwedig y rhan olaf o'i deyrnas- iad ; ond tebygol fod ì'r geiriau yBtyr hel- aethach, eu bod yn cyfeirio at ddyddian yr efengyl, a dychweliad y Cenedloedd. Cyf- lawnwyd llawer o'r proffwydoliaethau yma yn llythyrenol yn amser gweinidogaeth bers.mol yr Arglwydd Iesu: y pryd hwnw yr agorwyd llygnidy deillion, a chlustiau y byddariaid a agorwyd; dymay tyraorded- »ydd y llamodd y cloff fel hydd, ac y can- odd tafod y mudan, Bu hyn yn llythyrenol ae yn ysbrydol yn aniser Crist. Mae hyn yn cael ei gyflawnu mewn modd ysbrydol yn mhob oes dan yr efengyl, pan fyddo dylanwad yr Ysbryd yn cydfyned á'r wein- idogneth ; ond meddyliaf na chai y gwir- ionedd Dwyfol un cam, pe tynem yraddysg- ÎBdau hyn oddiwitho, yn— I. Y ff.rdd.—Wrth y ffordd y deallaf, trefn Duw i achubdyn. Mynych y gelwir trefn gras yn ff«»rdd: yn ff.»rdd oyfi*wnder, yn ffordd y bywyd, yn ffordd tangnefedd, ac yn ffordd newydd a bywiol; ond yn y testun, yn Irif-ffiordd. JSTid rbyw Iwybr troed, na ffordd tu cefn, yn ddírgelaidd, allan o olwg yr orsedd a'r llywodraeth, ond prifffordd yw, a ptarif-ffordd y Brenin ; a plirif- H'ordd Brenin y breninoedd y w, wedi ei hRgnr gan y Brenin ei bun, trwy diriog- aethau geîynol iawn ; wedi ei nhaddu trwy greigiau o annheilyngdod, ac wedi ei gweithio dros gorbyllau ac afonydd colled- igaeth, a thros fynyddoedd y felldith fawr, a thrwy ddiffaethwch anghyfaneddol angea a'r bedd, o'r orsedd uchaf i'r carchar dyfnaf yn ein byd ni; wedi ei gwneyd gan y Bre- nio ei hun, ar ei draul ei hun. Ffordd wedi costio'n ddrud: nid miloedd o aur melyn a gostiodd hon, ond bywyd y Brenin ei hun ; " Nid â phethau llygredig, megys arian ac aur, y'ch prynwyd oddiwrth eich ofer y marweddiad, ond â giuerthfawr waed Crist" Ond er mor ddrud y costiodd y ffordd i'r Brenin, mae hi yn rhad i ni, heb na tholl-borth na threth arni, dim ond ei tbeithio. O syndod! syndod!! Ffordd santaidd yw: wedi ei gweithio gan Dduw santaidd, i ddybenion santaidd, sefei ogoniant ei hun a iachawdwriaeth dynion. Ffordd i'w theithio gan ddynion santaidd: " Yr halogedig nid âarhyd-ddi." Ond er tiad oes dynion aflan arni, mae dyn- ion aflan iawn yn cael dod iddi, ac yn cael eu santeiddio arni; ar y ffordd mae y modd- ion glanhau, ac ar y ffordd y mae y Glan- hawr, a'i waith yw glanhau wrth ei swydd. Nid oes neb ar y ffordd hon onid ydyw dan law y Glanhawr hwn. Ffordd union, hawdd i'w chadw ydyw : " Ond hi a fydd i'r rJiai hyny, pe byddent ynfydion, ni chyfeiliornant." Mae holl or- cbymynion yr efengyl yn eglur, a'r holl 30