Skip to main content

Y DIWYGIWR. Rhif. 114.] IONAWR, 1845. [Cyf. X. Y WEINIDOGAETH. GAN Y PAROH. WILUIAM WILLIAMS, TABERNACL, LLANDILO. Mae yn amlwg.oddiwrth dystiolaeth eglur gair y gwirh.nedd, yo gystal ag oddiwrth ffeithiau nag gellir eu trwadu, mai y wein- idogaeth efengylaidd yw y peiriant mawr mae Duw wedi ei fwriadu i droi y byd i'w le; gnn hyny, mae yn anghenrheidinl fod pob olwyn ynddo yn troi yn rheolaidd yn ei lle priodnl, er bod yn effeithiol i ateb dyben ei osodiad. Mor ryrous oedd y peiriant hwn yn gweithio yn amsei Crist a'r apos- tolìon. fel y gallesid meddwl na buasai'r byd fawr o amaer heb ddyfod i'w le; ond yn fuan ar ol eu dyddiau hwy aeth i weith- redu yn afreolaidd, ae felly collodd ei rym ; ac o hvny hyd yr amser presennol nid yw agos mor nerthol yn gweithio ar y byd ag y gallai fod. Mae yn wjrionedd galarus fod y gelyn-ddyn á'i beiriant yn troi mwy o eneidiau i ddystryw nag y maey weinidog- aeth efengylaidd yn droi i'r bywyd. Mae hyn yn gilw yn uchel am i welliant buan gael ei wneyd, fel y teimlo y byd yn gyff- redinol y nerthoedd a deimlodd rby w ranau o hono o'r blaen oddiwrth y weinidogaeth. Gan fod pregeth gwedi ymddangos yn y Diwygiwr ar toaith y weinìdogaeth, gan y Parch. J. Griffiths, Tyddewi, bydd y sylwadau CHnlynol i gael eu cyfyngu at— Y pethaufernir syddfwyaf anghenrheidiol y dyddiaa presennol ar y weinidogaeth, er ei gwneyd yn fwy effeithiol i ddwyn oddi- amgylch y gorchwyl pwysig o wella'r byd, gyda'r cyflymdra inwyaf. I. Mae yn anghenrheidiol i bob un a gymmer arno tcaith y weinidogaeth i ym- roddi yn llwyr i'r gwaith, a gwneyd ei hun y fath y gallu fod ya fwyaf effeithiol i wneyd ar ereill. Mae gwaith mawr, ac angen ei wneyd, ar y byd ; ond mae genym waith gwtieyd arnom ein hunuin cyn y gallom wneyd fawr yn effeithiol ar creill. Gan nad pa faint y mae gras yn ei wneyd ynom, mae yn gadael Hawer ag sydd raid i ni wneyd ein hunain, cyn yr atebom fawr dybenion yn y cylchoedd ydym yn troi ynddynt. Yr oedd yr apostol yn ymwneyd yn '* bob peth i bawb, fel y gallai yn holiol gadw rhai." Heb fod un yn llwyr ym- roddol i'r gwaith, nis gall lenwi ei feddwi â gwybodaeth, yr hyn sydd anhebgorol ang- henrheidiol. Mae y gyfrol santaidd yn faes belaeth o'n blaen. Cynnwysiad hon ydym i draddodi i'r byd yn benaf; rhaid ei chwilio, fel y gallom ddyfod o hyd nid yn unig i'r pethau sydd yn arwynebol ynddi, ond yr egwyddorion hyny sydd yn gorwedd mor ddwfn na welwyd mo honynt yn yr oesoedd o'r blaen, fel y galloro, o bryd i bryd, " ddwyn allan bethau newydd a hen." Gan mai at y meddwl dynol y mae cynnwysiad yr ysgrythyrau i gael eu eym- hwyso, anghenrhaid yw deail hwn yn ei ansawdd, a'r deddfau wrth ba rai y gweith- reda, fel y gallom wybod pa fodd mae d'od â'r gwirionedd i gwrdd ag ef. 3Vid yn yr un man y ccir pob meddwl, ac nid â'r un gwirinnedd ei tarewir: ambell feddwl raid ei daranu allan o'i noddfeydd celwydd —ennillir un arall wrth ei ddenu; ambell feddwl, gymmer ei feistroli, un arall a effeìthir mwy arào wrtb ei wasanaetha. Gan fod y byd hwn a'r pethau sydd ynddo mor gyd-unol i gymmeryd y meddwl, » chadw y meddiant o hono, ac yntau 1 weithredu mewn byd arall yn íuan, anghen- rhaid yw deall gwagedd y byd hwn, %