Skip to main content

Prts 4\r. IWYGIWR. MEDI, 1814. ' m RIODO C.ECiAR I CJBSAR, A'R EIOOO Dt*W I UÖVW." GYKNW Agwedd Foesol Prydain, a dyled- | swydd eglwys Crìst ..........261 Cofion am Mr. Daniel Jones, a John Jone» ................... 866 YR AREITHFÀ. 1 Cor. 3,9....................868 TRAETHODAU. Addysgiaeth gyffredinol.......... 27s Mawrcdd Crist.................. 273 Sylwadau peroriaethoi ..........274 Yr'Undeb Dirwestol Amerioanaidd 275 Llen-ysbeiliad etto .............. 276 Yr Ysgrif Sosinaidd.............. 276 At Mr. John Davies. Trewyddel .. 278 Adolygiud....................280 Atebion ...................... 280 OoFYNÍA! iAL .................. 283 BARDDONIAETH. EsBÍa 3, 10 .................... 285 Dirwest .,................... 285 Nodwpdd a marwolaeth y Pareh. Gruffydd Hisws, Groeswen...... 285 Protiady cystuddiedig .......... 285 Peworiaüth................. 286 HANESION CARTREFOL. Cyfarfod Chwarterol swydd Aber- teifl ........................ »87 Cyfarfod Chwarterol Ncbo.sirGaer- fyrddin...................... 287 YSIAD. ; Cyfarfod Chwartero! Morganwg | "(Deheuol).................. 887 S Cymmanfa Merthyr-Tydfil ...... 287 j Agoriad tŷ ysgol................ 287 5 Cylchwyi Gwir Iforiaid Maesteg ., 288 { —----------yr Henuriaid Iforaidd .. 388 ITRYSORFA YR YSGOL. Tabernacie, Liandilo, a*i dwy gangen 288 Y SENEDD. í Tv vr Arslwyddi .............. 289 Ty y Cy ffredin ................ 290 \ Y CymdeithasauCenadoI Annihynol 29Q < Prîodasaü....................290 í MARWOLAETnAÎ'................ 291 HANESION TRAMOR. \ Ameriea ...................... 292 ] Prwssia........................ 292 | AMRYWIAETHAü HANESYDDOL. Y Frenines....................292 Yr ystorm ddiweddar............ 292 Llofruddiaeth .................. 292 Marwolaeth hynod.............. 293 Barn bwysig.................... 293 Owoithred ddychrynllyd ........ 293 \ luddew ffraeth.................. 394 \ Ateb priodol .................. 294 í Dug, a Chapel.ac Offeiriad .....291 I Gwelliant gwallau.............. 294 | Marchnadoedd................ 294 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN DAYID REE8 A JOIíN THOMAS; Ac ar werth g&n HIIGHES, 8T. MARTH* I.E GRAND, LLtîiDAIS.