Skip to main content

Rhif. 109. Pris Uc. DIWYGIWR, AWST, 1844. "IR EIDDO CESAR I C.ESAR, A'lt EIDDO DBW I DDUW." CYNNWYSIAD. Dyledswydd peuau teuluoedd .... 229 TRAETHODAU. Gweddiau effeithiol............ 234 Ardymhyr y ddaear ........... 235 Mawredd Crist ................ 238 Anfuddioldeb sefydliadau eglwysig 239 Ysgrif Capelydd yr Yrnrtcillduwyr 241 Cerddoriaeth .................. 242 Y moddionpenaf ercyrhaeddbrawd- garwch yn mhlith y Gwir Iforiaid 244 At y Parch. J. Evans, Hebron .... 245 At y Golygydd ................ 246 Adoiygiadau .................. 246 Atebion...................... 248 GoFi'NIADAU .................. BARDDONIAETH. Machludiad haul bywyd y Cristion EnglyuioD i'r ddannodd.......... Dymuniad y Crjstion wrth orsedd gras ........................ Trefn gras.................,. PEROTUAETH................. HANESION CARTREFOL. Urddiad Mr. W. Edwards........ -----------Mr. Edward Roberts .... -----------Mr. E. Roherts ........ —— - Mr. Thomas Jones..... Cymmanfa Merthyr-Tydfil ...... -------------- Lianidîoes............ Cyí'arfod Saiem, Llanymddyfri.... -------------Providence, Llangadog .. Cynnadledd Cymreig yn erbyn sef- ydìiadau gwladol o grefydd .... Athrofa Aberhonddu........... Bedd-argrafT Mr. E. T. Wiiliams .. 254 Capei Abertawy................255 TRYSORFA YR YSGOL. Cefn Coedycymmar............ 255 Dosbarth canoì ündeb Ysgolion Mynwy .................... 255 Cwm-yr-Aber, cangen o'r Groeswen 255 Felindre, cangen o Ty'nygwndwn, ger Talsarn.................. 256 Horeb, Penydaren............ . 256 Hope Chapel, Newton .......... 256 Y SENEDD. Tý yr Arglwyddi .............. 256 | Tý y Cyffred'in ................ 256 ì Brawdlysoedd.................. 256 GWLEIDIADAETH. Y GymdeithasWrth-Eglwys Wladol 257 î Priodasau.................... 258 | Marwolaethaü................258 HANESiON TRÄMOR. | Australia...................... 259 Yr Yspaen .................... 259 í Twrci ........................ 259 l Tahiti........................ 259 AMRYWIAETHAU HANESYDDOL. ì Y cnydiau ....................259 Y barnwyr .................... 259 Carcharorion am ddyled..........259 Deddfau yr Yd ............... 259 Marwolaeth ddychrynllyd........259 ! Camgymmeriad diflas...........259 | Llofruddiaeth greulou............ 260 \ Marchnaüoedd.....,.......... 260 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN DAVID REES A JOHN THOMA3; Ao ar werth gan HCOHBS, ST. MARTIN I.BGRAND, LLCîfDAIN.