Skip to main content

__ _ ì@S - - ' - z ' - - îí5>'.339® RiíIf. Ì09. DIWYGIWR. GORPHENAF, 1844. yn Btni)o cm-.sar i c.bsar, a'h riooo diiw i dihw." CfMRW Mawredd Duw -.:.........:... 197; CÖFÎANT Eya'n WilHnms............____201 TRAETHODAU. Cerddorìaeth .................. 205 AnfuddioUleb scfydliadan eglwysig 206 Ardymbyr y dd.iear ........'... 208 Beirdd yr I'werddon ............ 210 Anghysnndeh proffeswyr........ 211 Y Mormoniaid neu saint y dyddiau diweddafyn yr Ameriea........ 213 Aî y Golygỳd.l ................ 215 At y rhai sydd yn defr.yddio myg- lys .......'................. 216 Y Fibl Gvmdeithas ac addvsg ys- íiwthyroì.............."...... 217 At y Golygydd................217 Atbbion...................... 219 OoiYNIAllAU.................. 218 t)YOHVMMYG.................. 220 BARDDONIAETH. Cân ar y " Wawr".............. 221 Englynprgog.................. 221 Y deüddeg englyn buddugol ar nod- wedd a marwolaeth y Pareh. Grifflth Hughes, Groeswen .... 221 HANESION CARTREFOL. Àgoriad 3-sgoldy................ 222 Cymmani'a Caerludd............ 222 -—-----------Cäétfrrddin ........ 222 LLANELLI: Ì.RÍSRAFl'WŸÌ) GAÎf DAVID REES A JOHN THÖMAS; Ac ar werth gan HL'GHHS, ST. MARTÌN I.E GRANB, LLUICDAtW. YSÎ&9. SÎU.h, Glandwr................ 223 ; Cymmanfa Llwyni, Morganwg .. 223 TRYSORFA YR YSGOL. í Cyfarfod Dau-íìsol dosbarth iàaf | Mynwy....................223 býlehwýl Ysgolion Sabbothol Mer- | "thyr-Tydfil .......;..;....... 224 Paradwvs, Dinaspowys ......;... 224 Talgarth...................... 224 \ Taihirion..........____........ 224 \ Eisteddfod y Groeswen .......... 224 ì Y SENEDD. j Tý y CyfTredin ................ 224 | GWLEIDIADAETH. | Addysg Gyfi'redrnol ............ 225 ) Pbiodasau.................... 226 í Mauwolaethau................ 226 HANESION TRAMOR. í Amerira...................... 227 S 5iwitzerland.................... 227 AMRYWIAETHAU HANESYDDOL. 5 Damwaín angeuol .............. 227 Arall..........................227 { Newydd da.................... 227 S Cledrttbrdd Deheubarth Cymru .. 227 | Coelgarwch.................... 227 i Cyfartaledd drwg-weithredwyr.... 227 \ Lother..................'......227 í Effeithiolaeth traethodau ........ ì Maeddiad cybydd.............. 228 Adolygiad.................... 228