Skip to main content

Rhi*. 107. Pris 4£c. MWYGIWR. MEHÈFIN, 1844. " VR 8IDD0 OÄSAR I C*SAR, A'R BIDDO DUW I DDUW.' CYNNWYSIAD. Haelioni Crefyddol.....r........165 TRAETHODAU. Dndŵ Prefyddol .............. 172 Myfyrdod ar y môr ............ 175 Anghysondeb Ymneillduwyr .... 177 Myfyrdod yn y coed............ 180 CONGL YR ESBONIWR. Oen. 40, 20—22.............. 181 Adolygiad.................... 181 Atebion...................... 182 GoPYNIADAU..................184 BARDDONIAETH. Y*gariad yr Iorddonen «......,..185 .Angeu........................ 185 HANE8ION CARTREFOlu Urrìdiad......................186 Cyfarfod Saron, awydd Aberteifl .. 186 ------------Ragland ..............186 -------—Crygybar..............186 -----------Libanus, ger Mynwent y Crynwyr.................... 186 Gwyl Ddirẁelrtol ..... ........ 186 Cymmanfa sirol gyntaf sirGaerfyr- ddin........................189 Capel Castle-Street, Abertawy «... 189 Y Gymdeittaai Genadol Artrefo) ... 189 Y"Cjrtndëltbasau crefyddol \.,.... 187 TRYSORFA YR YSOOL. Dosbarth canol Undeb Ysgolion . Sabbothol Mynwy............ 187 Beulali, Brycheiniog ............ 187 Siloam, Cefncribwr, Morganwg .. 187 Cangeu o Siloam ar Mynydd Cenfig 187 Saron, Troedyrtaiw, Merthyr .... 187 Bedd argraff Jotan Hopldns......188 . Y SENEDD. . Tŷ yr Arglwyddi .............. 190 TýyCyflredin ...........&... 191 GWLEIDIADAETHV Eiddo Ymneillduwyr........... . 191 Y gynnadledd wrtta-Églwys Wladol 193 ESGORIADAU.................193 Priodasau .................... 193 Marwolabthau.................194 HANESION TRAMOR. America......................194 Ffrainc........................194 AMRYWIAETHAU HANESYDDOL. Yrbaiarn .....................194 Cyfundeb ýr' Henuriaid Iforaidd ..194 Damwain alarua................ 194 Queen Anne's Bounty.......... 194 Rhybydd i fyglyawyr .........'. 195 Cynnulleidfa haelionus.......... 195 Amledd menywod ..............195 Dygwyddiad galarus ............ 195 Rbèawm dwegadw dwy wraig .... 195 Meàdygon gweithgar............195 Y ddarfodedigaeth.............. 195 Natur a chelfyddyd............ 195 CÌedrffotdd' newydd ............ 195 Methdaliad offeiriad........;... 195 Ffaith gywilyddusi Frydain...... 195 Cardotwyr ......,,.._.._.'.,.... 195 Gwarth America................196 Meddwdod ......v..-.-.rt........ 196 MAECHWADOBDD....... . .'.'.. . . »6 M.ANELU: ' . ■' • ;■■■•.••! , «iẅ ARGRAFFWYD GAN DAYID BEES A JOHN THOMA8; ■r\ ic ^rfiWÊS»". ' :;~';'--> HUGHE«, ST. MARTINI.Sa*AND. LLIHD4.IS.