Skip to main content

".•" ■*> "* â&$ »(5000000009 Rhif. 106. Pris 4£c. DIWYGIWR. MAI, 1844. YR RIDDO CJE8AR I CÄSAR, A*R RIDDO Dt)W I DBUW." CYHHWYSIAD. Golygiadauysgrythyrol am Bechdtì Gwreiédiol.................. 133 YR AREITHFA. Pregeth oddiar 1 Sam. 3,3....... 135 TRARTHODAU. Galwad difrifol ar eglwysi a gwein- idogiOD yr Annibynwyr ...... 139 Y nefoedd .................... 141 Caledu y galon................ 143 At un o blant Ysgol Sul Caerludd.. 147 Adoly^iadau.................. 149 Ateiuon...................... 149 GOFYNIADAU..................150 BARDDONIAETH. - Gwlàd fy ngeuedigaeth..........152 Deigryn ar fedd chwner ........ 152 Yr Ysgol Sabbothol............152 1 ' Byneiau athrawiaethol' y Parch. Arthur Jones, D. D., Bangor.... 152 HANESION CARTREFOL. Urddiadau.................... 153 Cymmanfa Caerodor............. 153 Cyfarfod blynyddol Talybont .... 153 ---------— Horeb, Myrtletwy ....153 Cyfarfod Chwarterol dosbarth Gor- llewinol Morganwg .......... 154 N*fi5---------Pill, Casnewydd-ar-wysg 154 Tea-party, Tredegar............ 154 Henuriai'd Iforaidd Caerfyrddin .. 154 Gwir Iforiaeth, Pontardulais...... 154 TRYSORFA YR YSGOL. Dosharth canol Undeb Ysgolion Sabbothol Mynwy............ 155 Libanus, Treforris.............. 155 Melin-y-ewrt.................. • 155 Lihanus, Llanfabon.............. 155 Jerusalem, Penbre..........,>.. 155 Soar, Ry mni .............."ijÌ'. *155 Moria, ííymni.............,'fî.. 155 Plough, Aberhonddu............ 155* Y SENEDD. Tý yr Arglwyddi .............. 155 Ty y Cyffredin ................ 155 GWLEIDIADAETH. YrAnti-State-Church Conference.. 156 Esgoriadau .................. 157 Peiodasau-.................... 157 MaRWOLA ETHAU . . . ..............157 * HANESION TRAMOR. America......................,160. Holland...................... 160 Spatn ....'....................160 Cuba....................... ẂÖ ' China........................ 161 '. AMRYWIAETHAU HANESYDDOL. Y Sefydliad Darbodawl Cymreig .. 161 Damwain angeuol....... ...... 161 , 'l Araii .........;..,.........i.aei Damwain athrist'..... ...>>,....... J61' í Rhybydd i feddwon . ,.....<.>'...•. 161 Masnach yr haiaro........'......161 Cledrffyrdd ................... 161 Masnach y copr ................ 162 Damweiniau angeuol............ 162 Rebecca etto ... ....... ,.i.... 162' Marwolaethau yn Llundain, &c. .. 162 Marchnadoedd.............. 164 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN DAVID REES A J.ÖHN THOŴAS} . Asarwerthgnn IICGHBS, ST. MARTIN l.EGRAND, LLINDAIW.