Skip to main content

TRAETHODAU. Adduned Jephthah............. 69 COFIANT Cowper....................... 72 Anerehiad at y dòsbarthau gweithiol 75 Dylanwad Moesol Cerddoriaeth.... 77 Dyledswydd Gwrandawyr Efengy! i gredu yn Nghrist .............78 Hyfrydwch buchedd Grefyddol.... 79 Myfyrdod...................... 80 Y Lles o beidio defnyddio Myglys,. 81 CONGL YR ESBONIWR. 2 Cor. 2, 14—16................ 82 ADOLYGIADAU. Esboniad ar y Datguddiad........ 83 Pregeth ar Swydd yr Ynad Gwladol 84 Gramadeg Cymreig Ymarferol .... 85 Atebion...................... 85 GOFÎNIADAÜ .................. 87 í BARDDONIAETH. Cywydd Dyraliad yr Wybr ...... 88 Y Cristion yn îiawn dymuniadau .. 88 HANESION CARTREFOL. Sefydliad y Parch. E. Jones yn Gi- beon........................ 89 Urddiad yn Mhengroes sir Benfro.. 89 ----------------Maesllcch, Mynwy .... 89 ----------------Adulara, Merthyr .... 89 Cyfarfod Diwygiaeíh yn* Bethei, Liauymddyfri ................ 89 •---------Chwarterol Mynwy ..... 89 ■---------Llanelü, Bryeheiniog...... 90 ■---------Dirwcstol vn Aberhonddi .. 90 ----------Ceilan .. .*............... 90 TRYSORFA YR YSGOL. Dosbarth Isaf Mynwy............ 90 -------------——Sir Gaerfyrddin .... 90 Glyn Nedd...................... 91 Taihirion........ ............ 91 Bryn Sion, Dowiais.............. 91 Adulam, Tredegar—Penybanc .... 91 Siloam—Capel-yr-Ystrad........ 91 At Bregethwyr Teithíol ,......... 91 Y Genadiaeth ................ 91 Y SaxEDD...................... 92 GWLEIDIADAETH. | Monopoly.....................93 Yr Iwerddon.................. 94 ì EsGORIADAU....................95 i Priodasau.................... 95 i Marwolaethac ................ 95 HANESION TRAMOR. > Yspaen—Portugaî, Ffrainc........96 I AMRYWIAETHAU HANESYDDOL. ì Dygwyddiad angeuoì............97 \ Damwain alarus................ 97 ' Amgylchiad athrist.............. 97 Pwyll ........................ 97 í Anfarwoìdeb yr Enaid............ 9$ | Ymneillduwr trwyadl............ 98 > Addysg gyrl'redinol..............98 Y League'...................... 99 ì Daniel O'Connel!................ 99 ì Siryddion Cymru am 1844........ 99 > Gwìad ddedŵydd..........____100 s Shoni Scyborfawr a Dai y Cantwr.. 100 ! Marchnadoedd ...,....,..... 1,00 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAÎÍ DAYID REES A JOHN THOMA9; && _. Ac ar werth gati BÇGDES, ST. MARTIN LEGRAND, LLUNBAIN.