Skip to main content

•Rh-if. 103. Pris 4lc. DÌẄYGÌẄÎL CHWEFROR, 1844. Ss fi YR EIDDO C.USAR I CiBSAR, a'r EIDOO DtJW I DDUW. CYNNW Golygiadau Ysgrythyrol ar Etholed- i igacth........................ 37 ì COFIANT. | Y Parch. D. Williajns, Bethiehem.. 43 [ TRAETHODAü. : Defnyddioldeb Mynyddoedd Cymru 45 í Anerchiad at y dosbarth.au gweithiol 47 .T. Jones at Shon Llethi .......... 49 Golygiadau Napoleon am lesu Grist 54 At y Goiygydd.................. 55 gofyniadaü.................... 57 Dyciiymmyg..................57 BARDDONIAETH. Dydd barn yr annuŵiolion......., 58 Deigryn uwch bedd fy ngwraig .... 58 rennillion...................... 58 Acrostic........................ 58 HANESION CARTREFOL. CyfarfodyddAberafon a Chastellnedd 59 Tea-party Libanus............. 59 CyfarfodChwarterol Rehobotli.Dyfed 59 Sefydhad Gweinidog............. 59 TRYSORFA YR YSGOL. Cymnianfa Ysgolion Sabbothol Cyn- nulleidfaol Merthyr a Dowlais .. 59 Llundain ...................... 60 Libanus, Llanfabon.............. 60 Tynygwndwn.................. 60 Llauybri ...................... 60 Cwmllyufell................... 60 ŸB'IÀÖ. Ysgol Cwm-yr-Aber............. 60 Egwyddorion gwladgarol Iforiaoth.. 60 Castle-Street, Abertawy..........61 GWLEIDIADAETH. Addysg gyffredinol..............52 Esgoriadau.................... 64 Priodasau...................'. 64 MaRwola'ethau................ 64 HANESION TRAMOR. India......................... 65 China.......................... 65 Madagasear.................... 65 I'rwssia....................... 65 AMRYWIAETHAU HANESYDDOL. Cj-mdeithas newydd.............. 6'5 Damwain ddychrynllyd.......... é§ Aragylchiad tòr-calonus .......... 66 Cyfiesiadau Shoni Scyborfawr a Dai y Cantwr.................... 66 Llofruddiaeth.................. 66 Masnach yr haiarn..............66 Y Gymraeg ar y Cyfandir ........67 Yr Esgobaeth Babaidd............6 Yr Eglwys Babaidd yn yr Iwerddon 67 Olynwyr yr apostolion............ 67 Y Frenines .................... 68 Clochydd grasol ...... ......... 68 Tro siomedig.................... 68 Ysgrif-binau dur ................ 68 Dafad ffrwythlon................ 68 Marchnadoedd.............. 68 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN DAVID RÈES A JOHN THOMáS; Ac ar werth gan HUGHES, ST. MARTIN LE GÄAND, LLCNDAIN.