Skip to main content

I Riiif. 84. Pris 6ch. DIWYGIWR GORPHENAF, 1842. *' YE RIDDO CiRSAR I CMSA.R, A*R EIDOO DUW l DDÜW." CYNNWYSIAD. COFIANT ?í Mrs. Jones.................... YR AREITHFA. Undeb Crefyddol .............. TRAETHODAU, &c. Rhagluniaeth Du w.............. Dyfod i foddion gras yn ananiserol At y Parehedig Richard Jones, Sir- howy ...................... Cefn Coed-y-eyrumar............ Atebion ...................... Gofstniadau.................. BARDDONIAETH. "BeddfyNhad" .............. Dyoddefiadau a Iawn Crist ...... Y FfunGollen.................. Canig....................... America...................... 197 201 202 204 206 213 216 , 216 217 217 217 217 217 HANESION CARTREFOL. Urddiad ...................... 218 Cymmanfa Cymmar............218 Cyfarfod blynyddol Llynlleifiad .. 218 Cymmanfa flynyddol Caerludd.... 219 Bethlem, Pentyrch ............219 Cyfarfod trimisol dwyreiniol Mor- ganwg.........."............220 Cyinmanfa y Bedyddwyryn swydd Fynwy....................220 Cymdeithas Ddirwestol Cymreig Llundain....................220 Cyforfod Cliwarterol sir Gaerfyr- ddin.....................220 Zion's Hill . ................221 Cyh-hwyl flyi^ ádol Salem, Llan- ymddy fri.. .*.................221 Hysbysiad ....................221 TRYSORFA YR YSGOL. Dosbarth uchaf Mynwy.......... 221 Dosbarth isaf Mynwy .......... 222 Alltwen ...................... 222 Bethesda, Llangattwg............ 228 Cangen o Langattwg ............ 222^- Soar, Castellnedd .............. 222 Ebcnezer, Cefn Coed-y-cymmar .. 222 Penrhiwgaled.................. 222 Y Genadiaetii................ 222 Y SENEDD. Tŷ yr Arglwyddi ............. 223 Ty y Cyffredin ................ 223 GWLEIDIADAETH. Y Caledi...................... 224 Anerchiad Dirwestwyr Meifod .... 225 At y Golygydd ................ 225 Cynnygiad at ladd y Frenines .... 225 Damwain angeuol .............. 226 Gweithredgreulon.............. 226 Genedigaethau .............. 227 Priodasau.................... 227 Marwolaethau.............. . 227 HANESION TRAMOR. India ........................ 227 China........................ 227 America......................227 India Orllewinol................228 MANION. Dygwyddiad galarus ............ 228 Derbyniadau y teulu breninol .... 228 Cristionogrwydd yr offeiriaid .... 228 Ffaith alarus ..................228 Genedigaeth ryfeddol............228 Adolygiadxv................... 228 LLANELLI: ARGRAFFWY^ÉSAN DAVID REES A JOHN THOMAS; ?$R% Ac ht werth gan HCGHE8, ST. MARTIN tE GRAND, LLUNDAIN ; A PÜGH, LLYNLLEIFIAD.