Skip to main content

Y DIWYGIWR. Rhif. 74.] MEDI, 1841. [Cyf. V] COFIANT MRS. ANNE THOMAS, Gwraig Mr. John Thomas, o Gtcmsidan Fawr, plwyf Llansadwm, swydd Gaerfyrddin. Anne Tiiomas ydoedd drydedd ferch y diweddar Edward a Margaret Edwards, Glanyrafondduisaf, plwyf Talyllychau. Cafodd Anne ei mhagu yn yr eglwys gyda y Trefn- yddion Calfinaidd, yn Esgernant, Talyllychau, a'i dwyn i fynu dan addysg tad a mam grefyddol a duw- iol, pa rai a gafodd effaith ddymunol arni yn ei hieuenctyd. Yr ydoedd vn hynod o ddiwyd gyda yr Ysgol Sabbothol er yn blentyn, ac yn lla- furus iawn yn dy?gu pennodau, ac egwyddorion a phynciau crefyddol. Yr ydoedd y gair yn cael effaith ddwfn ar ei mheddyliau pan yn ieu- anc iawn, nes yr oedd yn gorfod myned ar ei gliniau yn aml mewn dirgel fanau. Glynoddyrymadrodd hwnw o eiddo ein Harglwydd Iesu Grist yn ddwys ar ei mheddwl,— "Eithr yn gyntaf ceisiwch deyrnas öuuw a'i gyfiawnder ef, a'r holl hethau hyn a roddir i chwi yn ych- waneg." Aml y clywid hi yn ach- wyn ar bla ei chalon ; a byddai yn gofidio o herwydd dwfn lygredigaeth ei nhatur trwy bechod, a'r tuedd pryf oedd hi yn deimlo yn ei chalon 1 'yned ar ol gwagedd, a charu a gwasanaethu y creadur yn fwy nâ'r ^reawdwr. Fel hyn y treuliodd fo- ^uddydd ei hoes. Yr oedd yn cael m rtÿ*ch mawr >*" y gair ac yn "Jpddion gras yr amser hwnw, er yn » nus. Byddai yn cael blas neilldu- ar lawer peiiniii 0 nyran feius wrthi ei hun lawer pryd, megys y rhai hyn a'u cyffelyb,— " Grym i aros yn dy dj', Arglwydd dyro, Er nad yw hi arnaf ü'n Oleu etto," &c. a'r pennill hwnw,— ".Os rhaid îra' gwrddyd ar fy nhaith Dywydd garw, Cadw'm hysbryd yn dy waith Hyd fy marw," &c. Pan ydoedd yn nghylch 16eg oed fe ymwelodd yr Arglwydd â'i achos mawr mewn modd neillduol yn y parthau hyn o'r wlad. Yr oedd rhyw ddylanwadau grymus ac effeithiol iawn yn disgyn ar ddynion dan wein- idogaeth y gair, yn enwedig ar yr ieuenctyd yr amseroedd hyny, ac fe dòrodd y wawr arni hithau mewn modd neillduol, nes oedd yn gweled digon yn Iesu Grist a'i farwofglwyf i'w hachub er mor druenus, a'i gwa- redu byth rhag y llid a fydd. O mor ogoneddus yrydoeddyn gweledtrefn rasol Duw yn ngwyneb Iesu Grist yn achub pechadur, ie, y penaf, y gwaelaf, yr annheilyngaf! O mor felus oedd y mwynhad iddi yr amser hwnw,—" Fel dyfroedd oerion i en- aid sychedig." Cafodd y fraint o ymroddi ei hun y pryd hwnw yn gyf- lawn aelod gyda y Trefnyddion yn y Ue crybwylledig, achafodd yranrhy- dedd o bara hyd y diwedd, ac i harddu ei phroffes i raddau dymunol. Pan yr ydoedd yn 24-ain oed, ymbriododd 34