Skip to main content

Y WENYNEN. 145 AM ADDOLIAD CYHOEDDUS. Y mae llawer o feio gan grefyddwyr yn y dyddiau hyn ar ffurfìoldeb yr addoliad cyhoeddus yn yr Eglwys Sefydledig. Nid ydym am amddiflyn Uygredd y gwas- anaeth hwuw; ond fe allai y byddai yn anhawdd proíi i ba raddau y mae ffwrf yn anfuddioi. Diammau fod iawn drefu mor addas ac mor ddymuuol yn y cyílawniad o wasanaeth Dwyfol ag mewn dim urall. Èr fod perygl wrtli ddilyn unrhyw drefn, yralygru i flurtìoldob.cto y mae perygl trwy oruiod ddirmygu tìurf i syrlhio i uunlirufn uc ysgufndcr aunheilwug i wusanacth Duw. J*u un byimg a iyddo y gweddiau yn ol ffurf osodedig, ui yt> ddifyfyr, y mae yn dibynu ar ysbryd y gweddiwr, a íydd ei weddi yn gymeradwy ai pcidio; uis gall geiriau yn unig wn- euthur un gwahaniaeth ger bron y'Duw sydd yn chwilio y galon. Heblaw hyn, uidoes uu weddi yn ddifyfyr ond gyda golwg ar yr hwu fyddo yu ci thracthu; y mae gweddi ddifyfyr y pregethwr yn gymmaint ffurf i'r gwrandawr a phe darlienasid hi ailan o lyfr. Diummau hcfyd fod perygl tynu ineddwl y gweddiwr oddiar wir wrthddrych gweddi, pan y mae yu gorfod ar yr un pryd chwilio ailan ain eiriau cyfaddas i fyucgu ci fcddyliuu; ac fc cllir dciiu dyti iytufulchio yu ci liyawdicdd, liydyn uod pan fyddo yn cyfaddcf ei aiiiihcilyugdod a'i unghcu- ion ger bron Duw. Nid ydwyf wrth |iyu yn dytuuno i Aughydfturfwyr droi i arfer ffuríìau argraffedig o wcddi, oud yn unig dangos nad oes dim anaddasrwydd ynddynt, ac hefyd fod yn ddyledswydd parotoi geiriau ar gyfer gweddi gyhocddus yn gystai a phregethau. Yn niliell- ach os yw arfer fluríìau o eiriau yn anaddas nicwu gwe- ddi, y roae yn rhaid ei fod yn auaddas mcwn mawl, gan mai addoliad yw y ddau. Ond y gwirionedd ydyw, fod cryn lawer o ffurficldeb hyd yn nod yn mhlith Anghydffurfwyr yn y dyddiau hyn. Y mae yn rhaid cauu yn gyntaf, ac yna darileu pennod neu Saira, weithiau pwt neu ddaru o beimill wedi'n; ac yna gweddi led faith; canu drachefn, wedi'n pregethu am awr, gweddi fer bob aniser arol hyn, a chanu a myned yraaitb.—Onid yw honyna yn gymmaint ffurf sefydledig gan Ymneiliduwyr, ag yw