Skip to main content

Y WENYNEN. ARWEINIAD I MEWN. Y WYBODAJETH OHAU. Y mae cenedl' y Cymry yn rhagori ar yr holl fyd ya y wybodaeth orau dan Haul; seí' gwybodaeth o'r gwir Dduw. Mae cyflfredinolrwydd y Bibl yn oin hiaith, a phroguthu Cymraeg, a chyhoeddiadau crofyddoi, wedi agor llygaid ygenedl i raddau mawr mewnpethau o'r natur Jiyn. Ond y mae y Cymry wedi arfer tynu eu gwybodaeth o Dduw a'i hriodoliaothau, gan mwyaf o lyfr Dadguddiad ei ewyllys ef, ac felly y mae llawer o honynt wedi esgeuluso dau lyfr sydd yn traethu yn ardderchog am dano, sef llyfr y greadigaeth a llyfr rhagluniaeth. Po mwyaf a wyr dyu am Dduw, rnwyaf yn y byd yw ei allu i'w ogoneddu; ac yr wyf yn meddwl y bydd llawer sant yn edifaru pan yn rhy ddiweddar, uu buuuai yn chwiliu mwy i ryfoddoduu natur y Jehovah fel y datguddir hwynt yn y Ilyfrau hyn.