Skip to main content

'HAWDD CYNNEU TAN AR HEN AELWYD.' GOLYGYDD:----- 0.>/v\.EDV/ŵ*fòDS, py.-A. PfclS:— 3 CEIWIOG. - CYNHWY5IAD RHAI O HONOM,-Carneddog. DAN Y FFLANGBLL. V. Yr Ysmygwr. BETH WNEIR YM MAWDDWY. II. CAERDYDD A'R IAITH GYMRAEG. CYMRU DAN DEYRNASIAD VICTORIA,-Cyfres o ddarluniau. I. BETH WNEIR YN YSBYTY IFAN. CYNGOR FFOL Y BALA. BEIRDD HEDDYW,-Tryfanydd.\ I ER COF,-D~.\R. Parry. ÜWM YNYS GALON. Gan Owen Rhoscomyl. CANEUON. Gan David Bowen, Briallydd, u Gruffydd Hughes. gYP. i MEDI, 1897. I^HIP. 9- HUGHES AHD SOH.'CYHOIDDWYB, "PBl»CIP.âLITY PlfESS ." BWBT.nH*M