Skip to main content

OND BUGMILIAID NF.WYDD SYDD AR YR HFN FYNYDDOEDD HYN.' GOLYGYDD:----- o.yn.EDWARDS, yn.-A. 3 CEINIOG. CYNHWYSIAD fSi HIR DEYRNASIAD Y FRENHINES. Gan Bryfdir. CYMRU DAN VICT0RIA. ESTYN yr ETHOLFRAINT. LLYWODRAETH LEOL OAN Y OOLYOYDD. PRIF DDIGWYDDIADAU, 1837—1897. Darluniau o OWILYM MARLES, JOSEPH EDWARD5, DAVID CHARLES, IEUAN O LEYN, COLEO. Y BALA, TREFECA, M. D. JONES, AFON CONWY, IEUAN OWYNEDB, CASTELL CAERNAR- FON, JOHN OWEN TY'N LLWYN, COLi-ü PRIFYSÛOL CYMRU, PRIFATHRAW EDWARDS. Gan T. J0NE5, Llanrwst. Eisíeddfodau Cymrtt, 1837—1897. Damweiniau Cymrn, 1837^—1897. Enwogion fu farw, 1837—1897. Darlunlau gan S. M. JONES, Caernarfon, J. Thomas, Cambrian Oal lery; J. Craven Thomas, Caerdydd; E. R. Oyde, Aberystwyth Symmonds, Llandudno. \ --«getSSSraECSsBá- gYF. 1 AWST, 1897 RHIF. 8. HUGHES ABD SON, CYHOEDDWYB, " PBINCIPALITY PBESS," GWBECSAM