Skip to main content

LLAWR YW m FF,BB, LIWYR WAF, FI -Bafydd AUm. GOLYGYDD \----- o.^.edWahds, yn«A. 3 cEmioG. CYNHWYSIAD BRIWSION. Gan Tryfanwy. CYNHUN UNBFB CFNHEBIAFTHOI, RHAI O HONOM. III. Ap Glaslyn. DAN Y FFI,ANGFI,I,. IV. Benjamin Borsyth. BORE OF,S YN LI<F,NNYRCH. BHTH A WNFIR YM MHF,NMACHNO. SUHAU HYB Y BYB. IV. Gyda'rWaldensiaid. Yng Nghwmnì Goleufryn. CYMBFITHAS BBIWY 1,1,1 ABOI, SII.OAM, ABFRMAW. NMWYBBION HF,BBYW,—o'r papuran newyddion. DARJ,UNIAU,~Nant y Mynydd, Ap Glaslyn, Ger Abermaw, Craig y Nos, Ogofeydd IJiuUL CANFtUON- Gan Bryfdir, F,urog Mon, J. F,vans, \ Heleh Jones, W. Tibbott, S. Owen, ^ŵ Briallydd, &c. CS^. gYF. I. MEHEFIN, 1897. Î^HIP. 6. HUGHES AHD SON, CYHOEDDWYB, "FBINCIPALITY PBESS," GWBECSAM