Skip to main content

"CYFYNGAF GAN DDYN, FHANGAF GAN DDUW.' GOLYGYDD:------ o.^.edWards, yn,^\. «5 CEINIOG. CYNHWYSIAD BETH A WNEIR YN BARRI. YSGOL DDYDDIOI, YM MHATAGONIA. COR BMTHESDA YN LLUNDAIN. DINBYCH Y PYSGOD, FFRYDIAU HBNllAN, &c. YR YSBOTIAU DUON. III. Ymgelwydda. ANFANTEISION. Y COGINYDD NEWYDD,-dyfais. BEN BOWEN, Y CADEIRFARDD IEUANC. GEM YNYS GAI,ON. IV. Will Barri 'n esbonio dirgelwch. CANMUON,—I fyny, Gwets y Blodeuyn, Y Wlad Well, Cymrn, Odliad, Y Du a'r Gwyn, Mae Cymru'n Codi. DARI/UNIAUt—Gwladfawyr, Eluned Morgan, Ben Bowen, Tenby, Pont Cenarth, Cader Idris, Afon Mawddach, Problem gyntaf HlH'Hd. «| —setssgsä ©TF. I. MAI, 1897. I^HIF. 5- HÜGHES AND SON, CYHOEDDWYB, "PBINCIPALITY PBESS," GWBECSAM